ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                  Πρέβεζα : 22-07-2019

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                           Αρ. Πρωτ. 7425

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                               

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                     

Tτμήμα:           Οικονομικό
Πληροφορίες: Α. Αυδίκος
Tηλ. ……….:     2682361320
Fax  ………..:     26820 24837
Tαχ. Δ/νση:     Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα       
Mail:               athanasios.avdikos@prevezahospital.gr

     

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την επισκευή (με ανταλλακτικά) της φορητής θερμοκοιτίδας (GINEVRI BABY SHUTTLE) του Γ.Ν.Πρέβεζας. με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή.

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθ. Πρωτ. 7377/19-07-2019 ΑΔΑΜ: 19REQ005313180 αίτημα για την επισκευή (με ανταλλακτικά) της φορητής θερμοκοιτίδας (GINEVRI BABY SHUTTLE) του Γ.Ν.Πρέβεζας..

   Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε email ή κλειστό φάκελο έως 26/07/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00π.μ. για την επισκευή (με ανταλλακτικά) της φορητής θερμοκοιτίδας (GINEVRI BABY SHUTTLE) του Γ.Ν.Πρέβεζας. προϋπολογισμού 650,00€ με το ΦΠΑ για την προμήθεια ανταλλακτικών  και  1,000,00€ με το ΦΠΑ για την εργασία επισκευής.

  Κριτήριο κατακύρωσης η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΤ/ ΤΙΜΩΝ

1

Κόστος ανταλλακτικών

 I.            Μπαταρία12V/18Ah (τεμ.2)

 II.            Μικροφίλτρα ψύξης & υγραντήρα με αντίστοιχο blower

           

2

Κόστος μετάβασης για παραλαβή της θερμοκοιτίδας για έλεγχο, επισκευή και συντήρηση.

           

                                                                                                              Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Δ.Υ 

                                                                                                       ΠΑΠΠΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΤριAMEESTE_Ιούλιος+0300RΙουλAMEEST_EESTEΙουλ+03:000AMEESTE