ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ειδών εντομοκτονίας και απωθητικών φιδιών στο Γ.Ν Πρέβεζας, Ξενώνας΄΄Εστία΄΄ Ψυχαργώς και ΚΕΦΙΑ Πρέβεζα

ΔευAMEESTE_Ιούνιος+0300RΙουνAMEEST_EESTEΙουν+03:000AMEESTE

ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2019 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. (ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ -ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ)

* ΕΠΙΣΥΑΝΠΤΟΜΕΝΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

ΔευAMEESTE_Ιούνιος+0300RΙουνAMEEST_EESTEΙουν+03:000AMEESTE

ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2019 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. (ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ -ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ)

* ΕΠΙΣΥΑΝΠΤΟΜΕΝΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

ΔευAMEESTE_Ιούνιος+0300RΙουνAMEEST_EESTEΙουν+03:000AMEESTE