Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2018

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018 06:04

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ 27-07-2018 ΕΩΣ 03-08-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Πρέβεζα 27/07/2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Τμήμα……. :       Κινήσεως Ασθενών
Πληροφορίες  :    Πιπιλίδου Γεωργία  
Τηλ……….   :      26823 61258                                                                                                                                                                                 
Fax ……….   :    26820 24837
E-mail…       :     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                              
Tαχ. Δ/νση ..  :    Σελευκείας 2 , 481 00, Πρέβεζα

                                                                                                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαία Λίστα Χειρουργείου

Σχετ.: (α) Την με αρ. πρ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 Υπουργική απόφαση "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου", (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/2016).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 27-07-2018 ΕΩΣ 03-08-2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 09:04

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ 23-07-2018 ΕΩΣ 27-07-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Πρέβεζα 20/07/2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Τμήμα……. :       Κινήσεως Ασθενών
Πληροφορίες  :    Πιπιλίδου Γεωργία  
Τηλ……….   :      26823 61258                                                                                                                                                                                 
Fax ……….   :    26820 24837
E-mail…       :     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                              
Tαχ. Δ/νση ..  :    Σελευκείας 2 , 481 00, Πρέβεζα

                                                                                                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαία Λίστα Χειρουργείου

Σχετ.: (α) Την με αρ. πρ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 Υπουργική απόφαση "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου", (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/2016).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 23-07-2018 ΕΩΣ 27-07-2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Πρέβεζα 16/07/2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Τμήμα…....…. :  Κινήσεως Ασθενών
Πληροφορίες  :   Πιπιλίδου Γεωργία  
Τηλ………...   :   26823 61258                                                                                                                                                                                 
Fax …….….   :  26820 24837
E-mail…......  :   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                          
Tαχ. Δ/νση ..  :   Σελευκείας 2, 481 00, Πρέβεζα    

                                                                                                                                                                                                                                    

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Σχετ.: (α) Την με αρ. πρ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 Υπουργική απόφαση "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου", (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/2016).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ:  02/07/2018 -  15/07/2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018 10:51

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ 16-07-2018 ΕΩΣ 20-07-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Πρέβεζα 13/07/2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Τμήμα……. :       Κινήσεως Ασθενών
Πληροφορίες  :    Πιπιλίδου Γεωργία  
Τηλ……….   :      26823 61258                                                                                                                                                                                 
Fax ……….   :    26820 24837
E-mail…       :     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                              
Tαχ. Δ/νση ..  :    Σελευκείας 2 , 481 00, Πρέβεζα

                                                                                                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαία Λίστα Χειρουργείου

Σχετ.: (α) Την με αρ. πρ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 Υπουργική απόφαση "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου", (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/2016).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 16-07-2018 ΕΩΣ 20-07-2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                                                                                               ΑΔΑ:621Χ469079-ΠΙΓ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                          ΑΔΑΜ: 18PROC003400954
Γραφείο:...........:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                                                                       Αρ.Πρωτ.: 6513/10-07-2018
Τηλ.:………….: 2682361310
Fax :……….….: 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ…………..:48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 34/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015
Για λογιστικές υπηρεσίες (εσωτερικός έλεγχος) CPV79210000-9 για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.588,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για το Γ.Ν. Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  Πρέβεζα:10/07/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             Αρ.Πρωτ.:6506
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 18-07-2018 σε MAIL , έως τις 11 πμ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1261.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A / A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ / Α/Μ  ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ Χ ΦΠΑ  ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΠΑΡ/ΤΙΜΩΝ
1 ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
HP LASERJET PRO M1536DNF MFP ORIGINAL
2

HP Laserjet CE278A
Black Cartridge

         
2 ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
SAMSUNG SF760P
3 Toner Samsung 101S
Black
         
3 ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
HP LASERJET PRO 400 M401DN ORIGINAL
1 HP Laserjet CF280X
Black Cartridge
         
4 ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
HP LASERJET 1320
2 HPQ5949A          
5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΠΛΕ ΜΙΚΡΟΙ
(ΥΨΟΣ35cmΧΠΛΑΤΟΣ30cm)
250            
6 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΗΚΤΡΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 17Χ14
3            
7 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΗΚΤΡΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 10Χ10
4            
8 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ 800            

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2018 11:40

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ 09-07-2018 ΕΩΣ 13-07-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Πρέβεζα 06/07/2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Τμήμα……. :       Κινήσεως Ασθενών
Πληροφορίες  :    Πιπιλίδου Γεωργία  
Τηλ……….   :      26823 61258                                                                                                                                                                                 
Fax ……….   :    26820 24837
E-mail…       :     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                              
Tαχ. Δ/νση ..  :    Σελευκείας 2 , 481 00, Πρέβεζα

                                                                                                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαία Λίστα Χειρουργείου

Σχετ.: (α) Την με αρ. πρ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 Υπουργική απόφαση "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου", (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/2016).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 09-07-2018 ΕΩΣ 13-07-2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                   Πρέβεζα:06/07/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                              Αρ.Πρωτ.:6402
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΡΟΜΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ για τις ανάγκες του χειρουργείου του Γ.Ν.Πρέβεζας .
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 16-07-2018 Σε ΜΑΙL, έως τις 12,00π.μ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1899.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ  ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΡΑΤ/ΤΙΜΩΝ 
 1 ΡΟΜΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ XL  50          
 2  ΡΟΜΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ XXL  50          

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ:


ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΕΣ
Μπλούζες χειρουργών με κορδόνι, χρώματος πράσινου, αρίστης ποιότητας, ειδικά κατασκευασμένες για κλινικές και Νοσοκομεία για να αντέχουν στη συχνή χρήση, πλύσιμο και αποστειρώσεις-χλωριοποιήσεις, στα ζητούμενα μεγέθη, με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντωνISO:9001:2008, που δεν περιέχει επιβλαβείς ουσίες σύμφωνα με την πιστοποίηση Oekotex® Standard 100 (PC II). Κατασκευασμένα ως εξής:
ΣΧΕΔΙΟ: Με μακριά μανίκια με μανσέτα ελαστική φάρδους 6cm, θα φέρουν πίσω έξι κορδόνια μήκους 35 cm σε διαφορετικά σημεία ξεκινώντας από τους ώμους την πλάτη και την μέση.
ΥΦΑΣΜΑ: Σενδονόπανο τύπου κάμποτ, ύφανσης 1/1, χρώματος πράσινου 100% βαμβακερό, προδιαγραφών Υπουργείου Εμπορίου Νο210, βάρους 210γρ/μ2 με ανεξίτηλη προδιαγραφών βαφή, με επεξεργασία προσυρρίκνωσης (SANFORISE) για να μην μαζεύει στο πλύσιμο και με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΰδες για ευκολία στο σιδέρωμα, και με anti-pilling για να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                          Πρέβεζα:06/07/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                     Αρ.Πρωτ.: 6400
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Υγειονομικού υλικού.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Δευτέρα 16-07-2018 σε κλειστό φάκελο , έως τις 11 πμ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α Περιγραφή Είδους  ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ  ΚΩΔ/ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤ.  Τιμή Μον.  ΠΡΟ Φ.Π.Α Φ.Π.Α  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 
 1  Σφραγιδητικοί καθετήρες αιμοκάθαρσης από
πολυουρεθάνη με κεκαμένα άκρα μήκος 16cm
απαραίτητη η αποστολή δείγματος
 20          
 2  Βραχιολάκια νεογνών  300          
 3 Clips ομφαλών νεογνών  300          
 4 Συσκευές άντλησης μητρικού γάλακτος
μ.χ για θήλαστρο medela   
 100          
 5 πάνες βρεφικές (3-5 κιλά)  1000          
 6 Λάστιχο αιμοληψίας (latex)σε μέτρα  10 μέτρα          
 7 καπέλα χειρουργείου μ.χ ανδρών με κορδόνι
απαραίτητη η αποστολή δείγματος
 3000          
 8 φίλτρα αντιμικροβιακά για μηχάνημα αναρρόφησης Ardo-Medical
απαραίτητη η αποστολή δείγματος
 20          
  ΣΥΝΟΛΟ            

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                Πρέβεζα : 05/07/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                          Αρ. Πρωτ.:6355
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2 48100, Πρέβεζα
Εmail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΥ- 9984 του Γ.Ν Πρέβεζας.


ΣΧΕΤ.: Το αριθ. Πρωτ.6319/04-07-2018 πρωτογενές αίτημα για την έγκριση επισκευής του οχήματος και για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με mail ή σε κλειστό φάκελο έως 11/07/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την επισκευή-συντήρηση του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ- 9984(SKODA FELICIA DIESEL) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1431) και 50,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0881).Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)(όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο όχημα SKODA FELICIA DIESEL(έτος 2002) του Νοσοκομείου απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:
1. Αντικατάσταση αντλίας φρένων(τεμ 1)
2. Υγρά φρένων
3. Κυλινδράκια φρένων(τεμ 2)


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ