Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                               Πρέβεζα :17/2/2017

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                            

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                          Αρ. Πρωτ.1373/20-2-17

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..:   Οικονομικό

Πληρ………:   Δρόσου Χ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                      

                        481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

ΣΧΕΤ. 1) Το αριθ.Πρωτ.1321/17-2-2017 πρωτογενές αίτημα για την έγκριση προμήθειας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

2) Την αρ. πρωτ. 1353/17-2-2017 απόφαση προέγκρισης προμήθειας ορθοπεδικού υλικού.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με κλειστό φάκελο έως 28/2/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1313). Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΚΩΔ. ΠΑΡ.

ΤΙΜΗ ΠΑΡ.

1

Leucopor- Micropor (Τύπου)

1000

2

Tensoplast 10cm

300

3

Επίδεσμοι ελαστικοί 10cm

500

4

Επίδεσμοι ελαστικοί 15cm

400

5

Επίδεσμοι ελαστικοί 5cm

300

6

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (10Χ15 CM)

2000

7

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (10Χ20 CM)

1500

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Υ                                                                                                                    

 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                     Πρέβεζα :13/02/2017

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                          Αρ. Πρωτ.1202

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                        

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                     

Tμήμα……..ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Tηλ. ……….: 2682361314

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                       

                        481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής και κατάθεσης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την επισκευή βλάβης και έλεγχου καλής λειτουργίας αναπνευστήρα τύπου NEWPORT E 360 του οίκου COVIDIEN συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών (MAIN BOARD, SERVO VALVE, ANALOG BRO FSK ROHS).

ΣΧΕΤ.Η αριθ. Πρωτ. ΔΣ876/1-02-2017 απόφαση Διοικητή για την έγκριση επισκευής βλάβης και καλής λειτουργίας αναπνευστήρα.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 17/02/2017 ημέρα Παρασκευή 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την επισκευή βλάβης και καλής λειτουργίας του αναπνευστήρα τύπου NEWPORT E 360 του οίκου COVIDIEN συμπεριλαμβανομένων και των ανταλακτικών (MAIN BOARD, SERVO VALVE, ANALOG BRO FSK ROHS) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού 5.250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0887) . Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία προηγούμενης αντίστοιχης πώλησης, ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμολόγησης.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
1

Επισκευή αναπνευστήρα τύπου

NEWPORT E 360 Του οίκου conidian συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών.

τεμ 1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Αναπνευστήρας τύπου NEWPORT E 360 του οίκου COVIDIEN συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών (MAIN BOARD, SERVO VALVE, ANALOG BRO FSK ROHS).

    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                        

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                        Πρέβεζα: 3/2/2017

                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 982

 

  

   Τμήμα: Οικονομικό

Πληρ.:   Μώκου Λαμπρινή     

   Τηλ.:     2682361233

Φαξ:       2682024837

Διεύθ.:   Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

                                    

            ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας αντιδραστηρίων παθολογοανατομικού.                .

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΠΕΜΠΤΗ 9-02-2017 Σε κλειστό φάκελο , έως τις 11 πμ, λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών ττου παθολογοανατομικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1359 .

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

                Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΞΥΛΟΛΗ 40 lit
2 P.A.S χρώση 1 kit
3 ΦΟΡΜΑΛΔΕΙΔΗ 10% 40lit
4 ΦΟΡΜΑΛΔΕΙΔΗ 40% 2,5lit
5 ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 99% 50lit
6 ΑΚΕΤΟΝΗ 10lit
7 DPX 1lit
8 RET KIT 1kit
9 ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΡΟΥΤΙΝΑΣ 500lit
10 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 12lit
11 ΠΑΡΑΠΛΑΣΤ (ΠΑΡΑΦΙΝΗ) 10lit

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

         ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΔΑΜ 17PROC005760972
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                       Αρ. Πρωτ. 967/3-2-2017
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                      α/α Συστήματος :38517
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δρόσου Χ.
Τηλ: 2682361310,308
FAX: 26820-24837
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) Αριθ. 54/Α/2016
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή CPV 50420000-5

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                   Πρέβεζα: 31/1/2017

                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 882/1-2-2017

  

Τμήμα: Οικονομικό

Πληρ.:   Μώκου Λαμπρινή
Τηλ.:     2682361233
Φαξ:     2682024837
Διεύθ.:   Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

                                    

            ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας σφραγίδων .

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως Δευτέρα 6-02-2017 στο FAX του Νοσοκομείου , έως τις 10 πμ, λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών των Ιατρών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1293 .

Οι σφραγίδες πρέπει να παραδίδονται στο νοσοκομείο εντός τριών ημερών από την ημέρα της παραγγελίας& τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον προμηθευτεί .

            Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Σφραγίδα αυτόματη 37Χ13 60
2 Σφραγίδα αυτόματη 47Χ18 25
3 Σφραγίδα αυτόματη 58Χ23 25

    

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

          ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                       Πρέβεζα: 30-01-2017
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                           Αρ. Πρωτ.:827

Tμήμα…...: Οικονομικό
Πληρ………: Σπανού Α.
Tηλ. ……….: 2682361310
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2, 481 00, Πρέβεζα

ΘΕΜΑ: πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τεστ ανίχνευσης κοπράνων.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως ημέρα Παρασκευή 3/2/2017 και ώρα 12.00 σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου λόγω του κατεπείγοντος για το κάτωθι είδος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 248,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α Περιγραφή Είδους ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή Μονάδος ΠΡΟ Φ.Π.Α Φ.Π.Α ΜΕ Φ.Π.Α
1 ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ-
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ(ΜΟΝΟΤΕΣΤ)
8 ΚΙΤ        

ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Y
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                         Πρέβεζα: 26-01-2017
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                           Αρ. Πρωτ.:759/27-01-2017


Tμήμα…...: Οικονομικό
Πληρ………: Σπανού Α.
Tηλ. ……….: 2682361310
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2, 481 00, Πρέβεζα

ΘΕΜΑ: πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως ημέρα Πέμπτη 2/2/2017 και ώρα 12.00 σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου λόγω του κατεπείγοντος για το κάτωθι είδος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α Περιγραφή Είδους ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή Μονάδος ΠΡΟ Φ.Π.Α Φ.Π.Α ΜΕ Φ.Π.Α
1 ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 2,7 ΛΙΤ 270        
2 ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4 ΛΙΤ 225        
3 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 5 ML ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΑΤΟ 6000        

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Y
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                                                                                              ΑΔΑ: ΩΗΡΒ469079-3Ξ6
Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                    ΑΔΑΜ. 17PROC005725844
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.:672/25-01-2017
ΤΗΛ.:……….....2682361310
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ. : 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.01/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV18424300-0) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.079,34 € συμπ/νου ΦΠΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΩΝ», CPV18424300-0 όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.079,34€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας.

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                  Πρέβεζα: 13-01-2017

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-                  Αρ. Πρωτ.:299

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ         

Tμήμα……….:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πληροφορίες :Δρόσου Χριστίνα

Tηλ. …………:26823 61310

Fax ………   :26820 24837

Tαχ. Δ/νση…..:Σελεύκειας 2

 Τ.Κ………….: 481 00, Πρέβεζα

     ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.000,00 € με Φ.Π.Α.

 Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ οικονομική προσφορά ως ακολούθως:

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
  1. 1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
  2. 2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
  3. 3.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
  4. 4.Τα στοιχεία του αποστολέα.
 3. 5.Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
 4. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά, τα ακόλουθα:
  1. 1.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η επωνυμία της εταιρείας, η νομική της μορφή και η έδρα της (ΕΠΊ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ).
  2. 2.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι θα κόβονται αποδείξεις για κάθε αποστολή, οι οποίες θα παραδίδονται στη Γραμματεία εντός τριών (3) ημερών- ΕΠΊ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ. (Σε περίπτωση που δεν κατατίθενται αποδείξεις είτε φωτοτυπίες αυτών ή πληρωμή του μήνα θα καθυστερεί ως την παραλαβή τους).
  3. 3.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση που δεν παραδίδεται ο φάκελος στον ίδιο τον παραλήπτη αλλά σε κάποιο άλλο πρόσωπο, οφείλουν οι ίδιοι να ενημερώνουν άμεσα την Γραμματεία (Πρωτόκολλο) και να διευθετούν οι ίδιοι το θέμα (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ).

   3.4.Η μεταφορά αλληλογραφίας του νοσοκομείου αφορά και το εξωτερικό.

Η οικονομική προσφορά θα δίνεται ως ακολούθως:

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ
Εντός ορίων πόλης ……€ μέχρι τα …..κιλά βάρους …… € για κάθε επιπλέον κιλό
Εκτός ορίων πόλης …... € μέχρι τα…. .κιλά βάρους …… € για κάθε επιπλέον κιλό

Εκτός Νομού

……€ μέχρι τα .… κιλά βάρους …… € για κάθε επιπλέον κιλό
Εκτός Ελλάδος .........€μέχρι τα ..... κιλά βάρους ........ € για κάθε επιπλέον κιλό

 

Συνολικός προϋπολογισμός 3.000,00 € με ΦΠΑ

Δεκτές μόνο κλειστές προσφορές και μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 18-01-2017 Ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου. Ημερομηνία ανοίγματος οικονομικών προσφορών ΤΕΤΑΡΤΗ 18-01-2017 Ώρα 12:30 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή

                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες