×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 232

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2014

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                 Πρέβεζα  11 -3-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                       Αρ.Πρωτ.:   2048 /11-3-14

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                           

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

 

             ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

     

 

 

________________________________________________________          

Tμήμα:           Τεχνικό

Πληρ:             Α. Αναστασίου

Tηλ. ……….: 26823 61315

Fax ……….: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση : Σελεύκειας 2                             

                     481 00, Πρέβεζα  

     

 

                

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για εργασίες ελαιοχρωματισμών οροφής στην πτέρυγα της Μαιευτικής Κλινικής στο Γ.Ν Πρέβεζας

 

 

ΣΧΕΤ.Η αριθ. πρωτ. 275/11-3-2014 απόφαση Διοικητή περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών στην πτέρυγα της Μαιευτικής Κλινικής με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

 

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως 14/3/2014 ημέρα Παρασκευή λόγω του κατεπείγοντος σε κλειστό φάκελο στο Τεχνικό Τμήμα για τις κάτωθι εργασίες στο Νοσοκομείο.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Δίνεται συνημμένο προσφοράς.

 

Εργασίες ελαιοχρωματισμών στο Γ.Ν Πρέβεζας

 

Για την αποκατάσταση και την επισκευή της οροφής στην πτέρυγα της Μαιευτικής Κλινικής θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

 1. 1.Επισκευή των επιφανειών που παρουσιάζουν φθορές(καθαρισμός, στοκάρισμα, προετοιμασία).
 2. 2.Ελαιοχρωματισμός με αστάρι και τρείς στρώσεις με κατάλληλα υλικά.
 3. 3.Επιφάνεια 350τ.

 

Ο εργολάβος μπορεί να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου καθημερινά στις εργάσιμες ώρες σε συνεννόηση με το Τεχνικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, τηλ. 2682 361315-316.

 

                                                                                                                                                                                                Ο ΥΠ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

                                                                                    Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

                                                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                 Πρέβεζα  11 -3-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                       Αρ.Πρωτ.:   2049 /11-3-14

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                           

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

 

             ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

     

 

 

________________________________________________________          

Tμήμα:           Τεχνικό

Πληρ:             Α. Αναστασίου

Tηλ. ……….: 26823 61315

Fax ……….: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση : Σελεύκειας 2                             

                     481 00, Πρέβεζα  

     

 

                

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για εργασίες ελαιοχρωματισμών οροφής στην πτέρυγα της Μαιευτικής Κλινικής στο Γ.Ν Πρέβεζας

 

ΣΧΕΤ.Η αριθ. πρωτ. 274/11-3-2014 απόφαση Διοικητή περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του δώματος στην πτέρυγα της Μαιευτικής Κλινικής με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

 

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως 14/3/2014 ημέρα Παρασκευή λόγω του κατεπείγοντος σε κλειστό φάκελο στο Τεχνικό Τμήμα για τις κάτωθι εργασίες στο Νοσοκομείο.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Δίνεται συνημμένο προσφοράς.

 

Οικοδομικές εργασίες στο Γ.Ν Πρέβεζας

 

Για την στεγανοποίηση του δώματος της Μαιευτικής Κλινικής θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

 

Α. Στεγανοποίηση δώματος.

 1. τοποθέτηση 30 τμχ τυποποιημένων πλαστικών εξαεριστικών με φλάντζα,
 2. έλεγχος και επισκευή της επιφάνειας, αρμών και υδρορροών στέγης συνολικής επιφάνειας 350 τετρ.μ..

 

Β. Επισκευή κάθετων υδρορροών.

 1. επισκευή ροής με διαμόρφωση επιφάνειας και τοποθέτηση ειδικού εξαρτήματος σε τέσσερις (4) υπάρχουσες υδρορροές,
 2. αποξήλωση και κατάλληλη επανατοποθέτηση μίας κάθετης υδρορροής γαλβανισμένης σωλήνα διατομής DN 100 συνολικού ύψους 7 μ,
 3. τοποθέτηση υδρορροής με σωλήνα PVC 6X10/6Α μήκους 9 μ. και συντήρηση οριζόντιας μεταλλικής υδρορροής συνολικού μήκους 20 τρχ.μ.

 

     Γ. Επισκευή οριζόντιας υδρορροής αρμού.

         επισκευή ανοικτής υδρορροής αρμού διαστάσεων 25Χ0,5Χ0,5 (ΜΧΜΧΜ)

         με τις παρακάτω εργασίες:

 1. καθαρισμός, αποκατάσταση στεγανότητας και προεργασία με αστάρι της υπάρχουσας μεταλλικής επιφάνειας,
 2. διαμόρφωση κλίσης της οριζόντιας επιφάνειας με μπετόν,
 3. επάλειψη της επιφάνειας με ελαστομερή στεγανοποίησης,
 4. στεγανή διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας με τις υπάρχουσες υδρορροές.

  

  

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ :                           ΕΥΡΩ.

 

     Η τιμή περιλαμβάνει : ΦΠΑ τιμολογίου, τις νόμιμες κρατήσεις και εισφορές.

 

Ο εργολάβος μπορεί να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου καθημερινά στις εργάσιμες ώρες σε συνεννόηση με το Τεχνικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, τηλ. 2682 361315-316.

 

                                                                                                                                                                                                Ο ΥΠ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

                                                              Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα 4-3-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Δρόσου Χρ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                    

                        481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.95/30-01-2014 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

 

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

A/A Παρατηρητηρίου

Τιμή Παρατηρητηρίου

1

Απορρυπαντικό δαπέδων και ειδών υγιεινής

200 Lt

4lt(υγρό)

 

2

Απορρυπαντικό πλυντηρίων πιάτων (υγρό)

120 κιλά

24κιλά

 

3

Απορρυπαντικό πιάτων στο χέρι (υγρό)

150 κιλά

4 έως 5 κιλά

4

Χλωρίνη (απλή)

1000 κιλά

20κιλά(υγρό)

 

5

Χλωρίνη με υποχλωριώδες νάτριο 4,8g στα 100gr (τύπου KLINEX)

150τεμ.

2 lt (καθαρή χλωρίνη όχι παχύρευστη)

 

6

Καθαριστικό τζαμιών με αμμωνία

100τεμ.

500ml

 

7

Σαπούνι πράσινο      

100τεμ.

 

8

Σαπούνι υγρό χεριών

50τεμ.

250 έως 300ml

 

 

ΧΑΡΤΙΚΑ

A/A

ΥΛΙΚΑ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

A/A    

   Παρατηρητηρίου

Τιμή Παρατηρη

τηρίου

1

Χαρτί υγείας λείο λευκό.

Των 250 διπλών φύλλων το κάθε ρολό, με μήκος ρολού από 25-30μέτρα

7.000 τεμ.

2

Χαρτοπετσέτες λευκές.

28X30

(1πακέτο/70τεμαχίων)

1.000 πακέτα

 

 

 

3

Χειροπετσέτες λευκές.

1πακέτο/250φύλλα , διαστάσεις περίπου 23Χ31εκ(ανοιχτή)

1.500 πακέτα

4

Πανί απορροφητικό (όχι ρολό-τύπου vetex)

20Χ28

200

5

Πετσέτες κουζίνας (ύφασμα)

40Χ40

50

6

Χάρτινα τραπεζομάντιλα λευκά

100Χ100

1.000 τεμάχια

 

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

Καθαριστικά και απολυμαντικά κατάλληλα για επαφή με επιφάνειες τροφίμων.

Τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από:

 1. Στοιχεία για την καταλληλότητά τους για επιφάνειες τροφίμων.
 2. Δελτία ασφαλείας τους (MSDS-Material Safety Data Sheets)
 3. Οδηγίες χρήσης.
 4. Απαιτούμενος - προσφερόμενος εξοπλισμός
 1. I.Καθαριστικό- Απολυμαντικό επιφανειών σε χώρους παρασκευής τροφίμων.
 • Κατάλληλο για καθαρισμό σε βάθος με ταυτόχρονη απολύμανση: επιφανειών εργασίας, κοπής, δαπέδων, τοίχων, νιπτήρων κλπ. στο χώρο των Μαγειρείων.

 

 

20lt

 • Χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά τη χρήση.
 • Χρήση με ψεκαστήρα
 1. II.Καθαριστικό- Απολυμαντικό σκευών σε χώρους παρασκευής τροφίμων
 • Κατάλληλο για καθαρισμό σε βάθος με ταυτόχρονη απολύμανση: σκευών, συσκευών, επιφανειών κλπ. στο χώρο των Μαγειρείων.

 

 

 

30lt

 • Να δύναται η χρήση του και σε πλυντήριο πιάτων.
 • Αποδεδειγμένη απολυμαντική δράση κατά μυκήτων, βακτηριδίων, σαλμονέλας και listeria.
 • Χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά τη χρήση.

III. Σαπούνι απολυμαντικό χεριών (για χρήση με dispenser)

(να συνοδεύεται με dispenser)

30τεμ

IV.Σαπούνι επιφανειών (με αλκοοόλη)

 • Κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών: δαπέδων, τοίχων.

 

 

50lt

 • Να δύναται να χρησιμοποιηθεί αναμεμιγμένο με χλωρίνη.
 • Χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά τη χρήση

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

                                                                                                  ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα 17-2-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Δρόσου Χρ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                    

                        481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ»

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.177/14-02-2014 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας «ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ» με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

 

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 28/02/2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

A/A ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

TIMH ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 1.  

Σάκοι απορριμμάτων αντοχής, κίτρινοι- άοσμοι     (80Χ110)                                                                                 (60Χ80)

100κιλά

100 κιλά

 1.  

Σφουγγάρια με σύρμα (αντιβακτηριδιακά 10Χ15εκ περίπου)

200τεμάχια

 1.  

Σύρμα καθαρισμού (ψιλό σε τεμάχια)

100 τεμάχια

 1.  

Σύρμα καθαρισμού (χοντρό ανοξείδωτο)

100 τεμάχια

 1.  

Φιαλίδια υγραερίου

30 τεμάχια

 1.  

Μπαταρίες αλκαλικές LR03

Μπαταρίες αλκαλικές LR06

Μπαταρίες αλκαλικές LR09

Μπαταρίες αλκαλικές LR14

Μπαταρίες αλκαλικές LR20

300 τεμάχια

200 τεμάχια

20 τεμάχια

50 τεμάχια

5 τεμάχια

 1.  

Βατονέτες με σταθερό πλαστικό να μη λυγίζει

10 πακέτα

 1.  

Α)Ποτήρια νερού πλαστικά μικρά μ. χ.

Β)Ποτήρια νερού πλαστικά μεγάλα μ.χ.(250ml)

Απαραίτητη προϋπόθεση: να έχουν ικανοποιητική σκληρότητα, να ΜΗΝ είναι εύθραυστα και σταθερής σύνθεσης και σύστασης ώστε να μην χρειάζονται 2 και 3 για να μπορούν να κρατηθούν στο χέρι.

25.000 τεμάχια 50.000 τεμάχια

 1.  

Κεσεδάκια μ.χ. με πώματα       Α) 640ml

                                                  Β) 240ml

5.000τεμάχια

30.000 τεμάχια

 1.  

Αλουμινόχαρτο (50m) επαγγελματικό

150 τεμάχια

 1.  

Άκουα φόρτε

30 τεμάχια

 1.  

Εντομοκτόνα

5 τεμάχια

 1.  

Κατσαριδοκτόνο

5 τεμάχια

 1.  

Γάντια πλαστικά ΚΟΥΖΙΝΑΣ διάφορα μεγέθη

20 ζεύγη

 1.  

Κουταλάκια πλαστικά μ.χ. μεγάλο μέγεθος για σούπα

40.000 τεμάχια

 1.  

Πιρούνια πλαστικά μ.χ. μικρά

   7.000 τεμάχια

 1.  

Αλάτι χοντρό Νο 3

5.000 κιλά

 1.  

Μαχαιράκια πλαστικά μ. χ.

6.000 τεμάχια

 1.  

Σφουγγαρίστρες για καρότσι με κοντάρι από βαμβακερό απορροφητικό υλικό (επαγγελματικές)

50 τεμάχια

 1.  

Πιγκάλ τουαλέτας.

10 τεμάχια

 1.  

Ταινίες συσκευασίας αδιαφανής (μπεζ)

10 τεμάχια

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

                                                                                                   ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα 13-2-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Δρόσου Χρ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                    

                        481 00, Πρέβεζα

 

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΑΠΟΛΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

ΣΧΕΤ.1) Η αριθμ. Πρωτ.1670/11-12-2013 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ΑΠΟΛΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

2. Η αριθμ. Πρωτ. ΔΣ112/3-2-2014 απόφαση Διοικητή επικύρωσης πρακτικού προμήθειας ΑΠΟΛΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

 

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως 21/02/2014 ημέρα Παρασκευή στο παρακάτω Ε-ΜΑΙL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

 

 

 

 

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

α/α ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.)Υγρό απολύμανσης και καθαρισμού επιφανειών χωρίς αλδεϋδες                                                                                

Να είναι ισχυρό απολυμαντικό και καθαριστικό επιφανειών και εξοπλισμού, κατάλληλο για ευαίσθητους χώρους (παιδιατρικές, πρόωρα, δερματολογική, κλπ). Να μην περιέχει αλδεϋδες. Να είναι   βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο με γρήγορη δράση. Να μην έχει δυσάρεστη οσμή.

λίτρα

300

Να είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ, να φέρει την σήμανση CE και να είναι καταχωρημένο στο Γ.Χ.Κ.,Να είναι συνδυασμός τεταρτοταγών αλάτων αμμωνίου και αμφοτερικών ενώσεων. Να είναι κατάλληλο και για ευαίσθητα δάπεδα (παρκέ, αντιστατικά, συνθετικά κ.λ.π.). Να έχει υψηλή γκάμα βιοκτόνου δράσης έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών: δείτε αναλυτικό πίνακα αντιμικροβιακής δράσης. Να είναι επίσης βακτηριοκτόνο –φυματιοκτόνο- μυκητοκτόνο –ιοκτόνο (συμπερ/νου T.B., HBV & HIV-1-ROTA κ.λ.π.) να αναφέρεται ο χρόνος δράσης. Να έχει διάρκεια ζωής το διάλυμα έτοιμο προς χρήση : 24 ώρες. Να είναι μη διαβρωτικό (ελεύθερο οξειδωτικών παραγόντων). Βιοδιασπούμενο. Να μην αφρίζει και να είναι αβλαβές στις συνιστώμενες δόσεις. Να χρησιμοποιείται σε διάλυμα 0,25%, δηλαδή μόλις 20ml συμπυκνωμένου προϊόντος (= μια δόση / ένα πάτημα της δοσομετρικής αντλίας) για 8lit κρύου ή ζεστού νερού (max + 60° C). Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων NF EN 1040, NF EN 1276, pr EN 13713, NF T 72-170, NF T 72-190, T 72-300, NF T 72-200, NF EN 1275. Επίσης να πληροί και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/EEC, παράρτημα ΙΙ τμήμα 3 φέροντας πιστοποίηση CE Mark. Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων NF EN ISO 13485 : 2004 και ISO 9001:2000

2.)Υγρό απολύμανσης επιφανειών με ψεκασμό                                                                          

Να είναι υδροαλκοολικό, χωρίς αλδεϋδες, για γρήγορη απολύμανση των επιφανειών και του εξοπλισμού με ψεκασμό. Να στεγνώνει γρήγορα και να μην αφήνει κατάλοιπα λιπαρότητας. Να μην είναι οξειδωτικό-διαβρωτικό. Να είναι δραστικό για βακτήρια, μύκητες, ιούς. Να είναι έτοιμο για χρήση και να έχει σύστημα ψεκασμού.

τεμ

20

Να γίνεται καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών και ιατρικών συσκευών με ένα μόνο πέρασμα. Να έχει ελεγχόμενη δράση αφρού, ώστε να μην «τρέχει» το υγρό και να μην εισπνέεται. Με διακριτικό άρωμα. Να μην είναι ερεθιστικό για το αναπνευστικό, τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο. Να είναι ελεύθερο αλδεύδων. Βιολογικά διασπάσιμο. Να είναι κατάλληλο για ανοξείδωτες επιφάνειες (χάλυβα). Να μην είναι τοξικό. Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλες.Να μην είναι ερεθιστικό για το αναπνευστικό, τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους. Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων NF EN 1040, NF T 72-190, NF T 72-170, NF EN 1276, T 72-300, NF EN 1275, T 72-301, NF EN 1650.Να πληρεί και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/EEC, παράρτημα ΙΙ τμήμα 3 φέροντας πιστοποίηση CE Mark. Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων NF EN ISO 13485 : 2004 και ISO 9001:2000

 

    

3

Υγρό απολυμαντικό για μηχανήματα αιμοδιύλισης                                                                             Να είναι διάλυμα υπεροξικού οξέως για μηχανήματα αιμοδιύλισης (μονάδες τεχνητού νεφρού) και να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο,σποροκτόνο.Να μην είναι διαβρωτικό ή οξειδωτικό

λίτρα

400

 

4

Υγρό απολύμανσης και καθαρισμού χειρουργικών εργαλείων με βυθισμό                                                                                                 Υγρό απολυμαντικό με καθαριστικές ιδιότητες για χρήση σε χειρουργικά εργαλεία με βυθισμό.Να μην περιέχει αλδεϋδες ή φαινόλες, να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, φυματιοκτόνο. Να μην έχει δυσάρεστη οσμή, με ελαφρά pH και να αναφέρονται χρόνοι δράσης έναντι των μικροοργανισμών

λίτρα

30

 

5

Υγρό απολύμανσης- ενδοσκοπιών -εργαλείων με άλλες αλδεϋδες (εκτός γλουταραλδεϋδης)   Διάλυμα αλδεϋδικής σύστασης διάρκειας 14 ημερών.Να κάνει υψηλή απολύμανση εργαλείων σε 5 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου και του μυκητοβακτηριδίου της φυματίωσης.Να μην έχει ερεθιστικότητα και να είναι απαλαγμένο από οσμές.Να είναι συμβατό με μεγάλο εύρος ενδοσκοπικών οργάνων και να πιστοποιείται η ικανότητα του με ταινίες- δείκτες καταλληλότητας

λίτρα

200

 

6

Υγρό ειδικό απολυμαντικό                                                                    Για χρήση με το αυτόματο πλυντήριο- απολυμαντή ενδοσκοπίων και ευαίσθητων εργαλείων. Σύνθεση:με αντιμικροβιακά συστατικά, αντισκωρικά και αλκοόλη.Στα 100g να περιέχοντι 20g γλουταραλδεϋδης με ουδέτρο ph,χαμηλό αφρισμό, συνδυασμός αλδεϋδών ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Για την θερμοχημική απολύμανση ενδοσκοπιών και εξαρτημάτων στο Σύστημα Ενδοθερμικής Απολύμανσης (ETD), ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σε δοχείο των 4lit-6lit, ΑΡΑΙΩΣΗ:5ml/lt

λίτρα

30

πλυντήριο ενδοσκοπίων DAVID 3G PLUS - Ενδοσκόπια : OLYMPUS CF - Q145L, OLYMPUS GIF - Q145. To πλυντήριο λειτουργεί με δύο δοχεία υγρών, το ένα απολυμαντικό και το δεύτερο καθαριστικό.

7

Υγρό ειδικό απορρυπαντικό Για χρήση με το αυτόματο πλυντήριο- απολυμαντή ενδοσκοπίων και ευαίσθητων εργαλείων. Σύνθεση: Με μη ιονικά τασιενεργά, ένζυμα, γλυκόλες, συντηρητικά(γλυκόλες) διαλυτικά μέσα, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:Για την θερμοχημική απολύμανση ενδοσκοπιών και εξαρτημάτων στο Σύστημα Ενδοθερμικής Απολύμανσης (ETD) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σε δοχείο των 4lit-6lit, ΑΡΑΙΩΣΗ:Η δοσομέτρηση γίνεται αυτόματα μέσω ειδικής αντλίας τουλάχιστον ml/lt

λίτρα

30

πλυντήριο ενδοσκοπίων DAVID 3G PLUS - Ενδοσκόπια : OLYMPUS CF - Q145L, OLYMPUS CIF - Q145. To πλυντήριο λειτουργεί με δύο δοχεία υγρών, το ένα απολυμαντικό και το δεύτερο καθαριστικό.

8

Ενζυματικό Διάλυμα (απορρυπαντικό) χειρουργικών εργαλείων για πλυντήριο και χρήση στο χέρι                                                                 Για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος.Με την προσφορά να κατατεθούν απαραίτητα μελέτες αναγνωρισμένων εργαστηρίων για τη συμβατότητα και αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υγρών με το συγκεκριμένο πλυντήριο, καθώς και η έγκριση από την κατασκευάστρια εταιρεία.Επίσης να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά κυκλοφορίας,CE ΜΑRK,ΚΛΠ. Ενζυματικό διάλυμα,να λειτουργεί σε θερμοκρασία 45ο , να λειτουργεί σε συγκέντωση 0,5%, να έχει περιεκτικότητα σε ένζυμα 2%, να έχει περιεκτικότητα σε άλατα ασβεστίου μεταξύ 0,5%-0,2%

λίτρα

30

 

9

Υγρό απολύμανσης και καθαρισμού πλυντηρίου σκοραμίδων

λίτρα

30

 

                                                                                 

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

                                                                                                                         ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κυριακή, 09 Φεβρουαρίου 2014 12:00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                 Πρέβεζα 10/02/2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                        Αρ. Πρωτ.: ΔΣ / 101

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                           

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Tμήμα:           Οικονομικό

 

             ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ETAIΡΕΙΕΣ

 

Πληρ:           Α. Ανωγιάτης

Tηλ. ……….: 2682361312

Fax ……….: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση : Σελεύκειας 2                            

                     481 00, Πρέβεζα  

              

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Μεταγωγέων δικτύου

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως 14/02/2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ για προμήθεια δύο μεταγωγέων δικτύου, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας συνολικού προϋπολογισμού 850,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

 

Όπου χρειαστεί θα δοθούν διευκρινίσεις . Να αναφερθεί ο χρόνος που θα χρειαστεί να ετοιμαστούν οι παραγγελίες .

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤ΄ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

 

 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Switch - 48 ports - Managed
ΤΥΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΗΣ: Enclosure Type: Desktop, rack-mountable - 1U
ΠΟΡΤΕΣ: 48 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP
ΑΠΟΔΟΣΗ: Switching capacity : 12 Mpps ¦ Forwarding performance (64-byte packet size) : 90 Gbps
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΝΑΚΑ MAC Address: 8000 entries
Jumbo Frame Support: Yes
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: RMON, HTTP, TFTP
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Layer 2 switching, DHCP support, BOOTP support, VLAN support, IGMP snooping, Syslog support, port mirroring, DiffServ support, Weighted Round Robin (WRR) queuing, Broadcast Storm Control, IPv6 support, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP support, Spanning Tree Protocol (STP) support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, Quality of Service (QoS), Jumbo Frames support, MLD snooping, fanless
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
ΕΓΓΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: Limited lifetime warranty

 

                                                     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

      

 

                                                                             ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

                                                                      

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.1/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 24931230-0)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 20/1/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 20/1/2014 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ώρα: 12:00 Π.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV (24931230-0)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του έτους και σε περίπτωση που τελεσφορήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται ενιαία από άλλους φορείς και αφορούν και το νοσοκομείο μας, κάθε διαγωνιστική διαδικασία και σύμβαση του νοσοκομείου μας για τις συγκεκριμένες προμήθειες παύουν να ισχύουν
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                 Πρέβεζα 14/01/2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                        Αρ. Πρωτ.: 284

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                           

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Tμήμα:           Οικονομικό

 

 

             ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ETAIΡΕΙΕΣ

 

Πληρ:             Ολ. Μάντζιου

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ……….: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση : Σελεύκειας 2                            

                     481 00, Πρέβεζα  

 

              

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εντύπων.

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως 20/01/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ σε κλειστό φάκελο στη Διεύθυνση Σελευκείας 2 Τ.Κ.: 48100 του Νοσοκομείου για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας συνολικού προϋπολογισμού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Όπου χρειαστεί θα δοθούν διευκρινίσεις ή θα   αποσταλεί δείγμα. Να αναφερθεί ο χρόνος που θα χρειαστεί να ετοιμαστούν οι παραγγελίες .

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΑΣ.

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ/ΜΟΝ.

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

1

ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ 86Χ189mm 200-250gr ) ΔΙΠΛΉΣ ΟΨΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΧ. TIMEMASTER TM920

1.000

ΚΑΡΤΕΣ

 

 

 

 

2

ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (Α5 ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 3ΠΛΟΤΥΠΑ)

50 ΜΠΛΟΚ

 

 

 

 

3

ΒΙΒΛΙΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΘΕΝΩΝ (Α3 ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 250Φ)

15

ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

 

 

 

                                                     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

      

 

                                                                             ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ