ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                  Πρέβεζα : 28/03/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                            Αρ. Πρωτ.3159
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..:Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια οπτικού λαρυγγοσκοπίου και κάμερας WI-FI για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.3093/26-03-2018 αίτημα προμήθεια οπτικού λαρυγγοσκοπίου και κάμερας WI-FI του Γ.Ν. Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 04/04/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 12.00μ.μ για την προμήθεια οπτικού λαρυγγοσκοπίου και κάμερας WI-FI για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 2600€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ1899). Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Αυτόνομο πλήρες φορητό οπτικό λαρυγγοσκόπιο για καθοδηγούμενη διασωλήνωση στην περίπτωση δύσκολου αεραγωγού με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Να διαθέτει σύστημα οπτικής πολλαπλών χρήσεων για εκατό (100) χρήσεις με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
• Να δέχεται λάμες μιας χρήσης που να φέρουν προστατευτικό κάλυμμα με προσοφθάλμια οπή καθώς και ενσωματωμένο κανάλι οδήγησης του ενδοτραχειακού σωλήνα για άμεση τοποθέτηση χωρίς να απαιτείται στυλεός.
• Να προσφέρει άμεση όραση της λαρυγγικής περιοχής και του γλωττιδικού ανοίγματος μέσω της προσοφθάλμιας οπής. Επιπλέον να δύναται να δεχθεί κάμερα για ασύρματη μεταφοράς της εικόνας σε εξωτερική οθόνη συσκευών smart-phones, iPod, iPhone κλπ.
• Το σύστημα της οπτικής να είναι πλήρως μονωμένο για αποκλεισμό των επιμολύνσεων και να τοποθετείται εύκολα χωρίς προετοιμασία εντός της λάμας.
• Να διαθέτει ειδικό σύστημα προθέρμανσης των φακών στη θερμοκρασία του σώματος για να μη θαμπώνουν κατά τη διασωλήνωση (anti-fog system).
• Να είναι κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον μαγνητικού τομογράφου έως 3.0 Tesla.
• Να συνοδεύεται από σταθμό φόρτισης της μπαταρίας με ενδείξεις για τη διάρκεια χρήσης της οπτικής και την κατάσταση της μπαταρίας.
• Να προσφέρονται λάμες ενηλίκων μιας χρήσης σε δύο μεγέθη, small (για ενδοτραχειακούς 6,0- 7,smm) και regular (για ενδοτραχειακούς 7,0- 8,smm)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WI-FI CAMERA
 Να μπορεί να προσαρτηθεί σε οποιαδήποτε Airtraq.
 Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη αφής, 2.8 "με δυνατότητα περιστροφής εικόνας 1800
 Να έχει γρήγορη κι αυτόματη ενεργοποίηση σε 3 δευτερόλεπτα.
 Να έχει δυνατότητα εγγραφής νideo με δυνατότητα αυτόματης
εγγραφής.
 Να συνδέεται μέσω Wi-Fi σε iPad@ / iPhone@ / PC.
 Να αναπαράγει βίντεο στην οθόνη με φιλικό προς το χρήστη μενού.
 Η διάρκεια μπαταρίας σε λειτουργία να είναι 240 λεπτά.
 Να είναι φορητή και ελαφριά , περίπου 110 γραμμάρια.
 Να περιλαμβάνει βάση φόρτισης της κάμερας και θήκη προστασίας και μεταφοράς της.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                               Πρέβεζα : 28/03/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                             Αρ. Πρωτ.3158
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..:Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την επισκευή στα παρακλίνια monitors και στον κεντρικό σταθμό της καρδιολογικής κλινικής του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.3084/26-03-2018 αίτημα για την επισκευή στα παρακλίνια monitors και στον κεντρικό σταθμό της καρδιολογικής κλινικής του Γ.Ν. Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 04/04/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 12.00μ.μ για την εκτέλεση εργασιών ελέγχου και ασφάλειας καθώς και ρύθμιση των παραμέτρων ασθενούς που αφορούν τέσσερα monitors (ένα κεντρικό και τρία παρακλίνια MP60) στη μονάδα στεφανιαίας νόσου της καρδιολογικής κλινικής του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1200€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ0887).
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

                                                                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                             Πρέβεζα:23/03/2018


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                      Αρ.Πρωτ.:3046
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Χειρουργικού υλικού.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 28-03-2018 σε κλειστό φάκελο , έως τις 11 πμ, λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α Περιγραφή Είδους  ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ ΚΩΔ/ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤ. Τιμή Μον  ΠΡΟ Φ.Π.Α Φ.Π.Α  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α
 1

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ ΕΥΘΥ 60mm
ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ(3,8 mm)

 10 τεμ          
 2  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ  12 τεμ          


O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                  Πρέβεζα :14/03/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                           Αρ. Πρωτ.2706
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.


ΣΧΕΤ. Το αριθ.Πρωτ.2599/13-03-2018 πρωτογενές αίτημα για την έγκριση προμήθειας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά με FAX έως 22/03/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 120,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1313). Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΚΩΔ. ΠΑΡ.

ΤΙΜΗ ΠΑΡ.

1 Αυτοκόλλητος υποαλλεργικός
ημιελαστικός φορέας γάζας 20 cm
40 ρολά των 10 μέτρων            

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         Πρέβεζα :14/03/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                    Αρ. Πρωτ. 2656
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..:Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μίας χειρολαβής αερότορ και μίας μικρομότορ με τη βάση της με ΚΩΔΙΚΟ CPV: 33131000-7 συνολικού προϋπολογισμού 1000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.2559/12-03-2018 Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια μίας χειρολαβής αερότορ και μίας μικρομότορ με τη βάση της.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ η FAX έως ΤΕΤΑΡΤΗ 21/03/2018 ημέρα Τρίτη 12.00 π.μ για την προμήθεια μίας χειρολαβής αερότορ υψηλών ταχυτήτων και μίας μικρομότορ με τη βάση της για το οδοντοιατριατικό μηχάνημα NEODENT με ΚΩΔΙΚΟ CPV: 33131000-7 συνολικού προϋπολογισμού 1000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1439) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                        Πρέβεζα:08/03/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                   Αρ.Πρωτ.: 2435
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Υγειονομικού υλικού.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΠΕΜΠΤΗ 15-03-2018 σε κλειστό φάκελο , έως τις 11 πμ, λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α  Περιγραφή Είδους  ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ   ΚΩΔ/ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤ. Τιμή Μον.  ΠΡΟ Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 
 1  ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60Χ90  1000          
 2  Ηλεκτροκαρδιογράφος KENZ CARDICO 302
Το χαρτί να είναι τύπου μιλιμετρέ, θερμογραφικό
και τύπου z-fold 112X90X200φ
100          
 3 ΜΠΛΟΥΖΕΣ(ΡΟΜΠΕΣ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧL
 250          
 4  ΜΠΛΟΥΖΕΣ(ΡΟΜΠΕΣ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ XXL
 250          

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ Α/Α 3,4 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                     Πρέβεζα:09/03/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                Αρ.Πρωτ.:2503
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Υγειονομικού υλικού.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 19-03-2018 σε κλειστό φάκελο , έως τις 11 πμ, λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α  Περιγραφή Είδους ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ  ΚΩΔ/ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤ.  Τιμή Μον. ΠΡΟ Φ.Π.Α  Φ.Π.Α   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α
 1  ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ folley 2-way Νο 6  10 τεμ          
 2  ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ folley 2-way Νο 8  10 τεμ          
 3  ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ folley 2-way Νο 10  10 τεμ          
 4  ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
(PATS)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΓΙΑ NICHON-KOHDEN TEC-7731 K
 5 τεμ          
 5  ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΖ-10ΡΔ(3-39 kg)15 mm 5 τεμ          
 6  ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΖ-10ΡΔ( 40kg και πάνω)25 mm 15G 5 τεμ          

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ Α/Α 1,2,3,4,5 ΚΑΙ 6 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015

Για την προμήθεια Υλικών κλιβάνου (χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης) με cpv 33198200-6 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.497,83 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Ορθή επανάληψη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Πρέβεζα :06/03/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- Αρ. Πρωτ.2370
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Tηλ. .: 2682361308
Fax .: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ για τις ανάγκες του Γ .Ν.Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.2308/05-03-2018 Πρωτογενές Αίτημα για την προμήθεια ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ Η΄ ΜΕΣΩ FAX έως 09/03/2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10πμ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 3500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1439) .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΣ
1. Σύστημα Αποσκλήρυνσης νερού με ρητίνη ιοντοανταλλαγής.
2. Απαλλαγή νερού της σκληρότητας ασβεστίου (Ca) και μαγνησίου (Mg).
3. Διαθέτει ηλεκτρονική κεφαλή πλήρως αυτόματη για τον έλεγχο της λειτουργίας του.
4. Επεξεργασία min 13m3/αναγέννηση.
5. Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 2,0 Bar, μέγιστη 6,0 Bar.
6. Να τοποθετείται στην κεντρική παροχή του νερού.
7. Να διαθέτει δύο (2) δοχεία χωρητικότητας 70-80lt έκαστο
8. Να περιλαμβάνεται η απαιτούμενη για τα δοχεία ρητίνη αποσκλήρυνσης
9. Ηλεκτρονική πλήρως αυτόματη κεφαλή ρυθμιζόμενη βάση χρόνου ή όγκου ή και συνδυασμός των δύο.
10. Οθόνη display προγραμματισμού και παρακολούθησης της λειτουργία.
11. Δοχεία άλατος (2) 130-150λίτρων με αυτόματο ρυθμιζόμενο πλωτήρα
12. Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσής του.
13. Να περιλαμβάνονται οδηγίες λειτουργίας όπως και να γίνει εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του Ιδρύματος.
14. Εγγύηση καλής λειτουργίας κατ΄ελάχιστο 5 έτη για τα υδραυλικά μέρη, 1 έτος για τα ηλεκτρικά.
15. Το εν λόγω μηχάνημα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο το αργότερο εντός πέντε ημερών μετά την απόφαση κατακύρωσης.
16. Περιλαμβάνεται η εγκατάστασή του και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                               Πρέβεζα: 06/03/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                          Αρ.Πρωτ.:2353
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Υγειονομικού υλικού.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 12/03/2018 σε κλειστό φάκελο έως τις 12 πμ, λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 350,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
 1  Λαβίδια βιοψίας δέρματος Νο 3 mm  1 Bt        
 2  Λαβίδια βιοψίας δέρματος Νο 4 mm  5 Bt        
 3  Λαβίδια βιοψίας δέρματος Νο 3 1/2 mm  2 Bt        

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Για την ασφαλή, απρόσκοπτη, αποτελεσματική και με το μέγιστο όφελος για τον ασθενή, διενέργεια βιοψιών δέρματος, απαιτούνται επαρκείς ποσότητες λαβιδίων βιοψίας, τα οποία να πληρούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Α)Να είναι υψηλής κατασκευαστικής ποιότητας.
Β) Να είναι άμεσα διαθέσιμα και να έχουν μακρά ημερομηνία λήξης
Γ) Να είναι αποστειρωμένα και έτοιμα προς χρήση
Δ) Να είναι υλικά μίας και μόνο χρήσεως
Δ) Να αποτελούνται από ενιαίο, ανοξείδωτο και αιχμηρό άκρο για την ασφαλή, όσον το δυνατόν λιγότερο τραυματική, ταχύτατη και τεχνικά άρτια αφαίρεση του δερματικού ιστού, με σκοπό την άθικτη διατήρηση του ιστολογικού παρασκευάσματος.
Ε) Να διατίθεται σε συσκευασίες με ποικίλες διαμέτρους του χειρουργικού άκρου και πιο συγκεκριμένα, οπωσδήποτε 3 και 4 χιλιοστά και επιπλέον, κατά προτίμηση και 3 ½ χιλιοστά.
ΣΤ) Η λαβή τους να αποτελείται από κατάλληλα διαμορφωμένες πλευρές και γωνίες και από το κατάλληλο υλικό προς την επίτευξη συνεχούς και αποτελεσματικού ελέγχου κατά τους επεμβατικούς χειρισμούς.

 

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ