Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                             Πρέβεζα :18/10/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                       Αρ. Πρωτ. 9696
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα: Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ.: 2682361308
Fax: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα
MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για επισκευή και συντήρηση της λουτροθεραπείας (μπανιέρα υδροθεραπείας) του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθ. Πρωτ.9608/16-10-2018 αίτημα για επισκευή και συντήρηση της λουτροθεραπείας (μπανιέρα υδροθεραπείας) του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας .

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 25/10/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 13.00μ.μ για την εργασίες επισκευής και συντήρησης της μπανιέρας υδροθεραπείας (Arjo Primo) του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας, Προϋπολογισμού 1.240,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συγκεκριμένα:


I. Θα γίνει έλεγχος της μπανιέρας υδροθεραπείας όπως και όλων των συνδέσεων παροχής ρεύματος και νερού.
II. Θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την επαναλειτουργία της.
III. Θα πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη συντήρηση και καθαρισμός της, συμπεριλαμβανομένου του απολυμαντικού που απαιτείται από τον κατασκευαστή.
IV. Με το πέρας των εργασιών θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση από τον Ανάδοχο πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας.
Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.


Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                Πρέβεζα:17/10/2018
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                    Αρ. Πρωτ.:9643

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Tμήμα…...: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361310
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα
Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 25/10/2018 και ώρα 12.00 με email λόγω του κατεπείγοντος για το κάτωθι είδος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α Περιγραφή Είδους  ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή Μονάδος  ΠΡΟ Φ.Π.Α  Φ.Π.Α  ΜΕ Φ.Π.Α
 1  Anti –A1 των 5ml  10/συσκευασίες        
 2  Syphilis RPR  1/συσκευασία        

Για το είδος 1 Τα αντιδραστήρια για την ανίχνευση και την ταυτοποίηση των αντιγονικών ομάδων των ερυθροκυττάρων και για εξετάσεις συμβατότητας θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:


1. Να είναι ανθρώπινης προέλευσης και άριστης ποιότητας αντιοροί, κάτι που πιστοποιείται αφενός από την υψηλή συγγένεια και ειδικότητα τους, αφετέρου από τον τίτλο τους.
2. Να μην προκαλούν διασταυρούμενες αντιδράσεις η φαινόμενο προζώνης
3. Να έχουν υψηλή ευαισθησία ώστε να ανιχνεύονται ομάδες χαμηλής αντιγονικότητας, να είναι απαλλαγμένα δε μη ειδικών αντισωμάτων ώστε να αποφεύγονται ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
4. Η προκαλούμενη αντίδραση να είναι καθαρή και εμφανής ώστε να αποφεύγονται λάθη αναγνώρισης και να γίνεται μέσα σε ένα λεπτό
5. Τα αντιδραστήρια χωρίς αραίωση να δίνουν σαφή συγκόλληση 3-4 σταυρών με εναιώρημα ερυθρών
6. Να έχουν αποδεκτό ποιοτικό έλεγχο από μεγάλους οργανισμούς (FDA, Paul Ehrlich).
7. Ο χρόνος ζωής να είναι μεγάλος και να μην είναι βραχύτερος του έτους από την στιγμή της παράδοσης του
8. Να αναφέρονται οι τίτλοι στους οποίους αντιδρούν οι προσφερόμενοι αντιοροί και να υποβληθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά
9. Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Y
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                        Πρέβεζα :16/10/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                  Αρ. Πρωτ. 9568
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..:Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα
MAIL:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για επισκευή με ανταλλακτικά μηχανήματος Τεχνητού Νεφρού του οίκου GAMPRO του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.9534/15-10-2018 αίτημα για επισκευή με ανταλλακτικά μηχανήματος Τεχνητού Νεφρού του οίκου GAMPRO του Γ.Ν. Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο ή MAIL έως 23/10/2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ 12.00μ.μ για την επισκευή με ανταλλακτικά μηχανήματος Τεχνητού Νεφρού του οίκου GAMPRO ΑΚ-200 του Γ.Ν. Πρέβεζας προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία, συνολικού προϋπολογισμού 950,00€ με το ΦΠΑ (450,00€ ΚΑΕ-1439-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)και(500,00€ ΚΑΕ-0887- ΕΡΓΑΣΙΑ). Το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει παραχωρηθεί από άλλο νοσοκομείο και ως εκ τούτου δεν προβλέφθηκε σε ετήσια σύμβαση η συντήρησή του. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤ/ΤΕΜ  ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ  ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΡ/ΤΙΜΩΝ 
 1  ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ  1          
 2 ΠΟΡΤΑΚΙ ΑΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ  1          

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         Πρέβεζα:11/10/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 9442/12-10-2018
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Σπανού Α.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Mail. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 17-10-2018 σε κλειστό φάκελο , έως τις 13.00 μμ, για το κάτωθι είδος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1899.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α  Περιγραφή Είδους  ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ  ΚΩΔ/ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤ.  Τιμή Μον.  ΠΡΟ Φ.Π.Α Φ.Π.Α  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 
 1  ΑΕΡΩΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ  20          

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Να αναφέρεται ότι είναι αερόστρωμα κατάλληλο για χρήση σε κλινήρεις ασθενείς.
2. Να είναι ελαφρύ.
3. Να είναι από υλικό υψηλής αντοχής.
4. Να έχει υλικό επικάλυψης που να αποτρέπει την εφίδρωση.
5. Να μπορεί να αντέξει μεγάλο σωματικό βάρος.
6. Να έχει κυψελωτή επιφάνεια.
7. Να είναι από αδιάβροχο υλικό που θα επιτρέπει τον καθαρισμό και την απολύμανση.
8. Να φουσκώνει με αέρα μέσω αντλίας που να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα.
9. Να μην είναι αρκετά ογκώδες, δηλαδή να έχει , όταν είναι σε λειτουργία , πάχος – ύψος που να επιτρέπει την κάλυψη με τον ιματισμό τόσο του αεροστρώματος και του κυρίως στρώματος της κλίνης καθώς και τη σταθεροποίηση του ιματισμού κάτω από το κυρίως στρώμα της κλίνης.
10. Να έχει διαστάσεις κυψελωτής επιφάνειας μήκος 200 cm και πλάτος 90-100 cm.
11. Να έχει προέκταση χωρίς κυψέλες στο πάνω και προαιρετικά στο κάτω μέρος για διευκόλυνση της σταθεροποιησης του αεροστρώματος κάτω από το στρώμα .
12. Να συνοδεύονται από ελαφριά αντλία.
13. Να έχει αεραντλία λειτουργία χαμηλού θορύβου.
14. Να προσφέρει λειτουργία ρυθμιζόμενης πίεσης
15. Να έχει βαλβίδα ταχείας απελευθέρωσης του αέρα για αντιμετώπιση επειγόντων συμβάντων
16. Να έχει συχνό χρόνο εναλλαγής αέρα – πίεσης με συχνότητα να κυμαίνεται από 4- 6min
17. Να συνοδεύεται από άγκιστρα που να επιτρέπουν το κρέμασμα της αντλίας στο μεταλλικό σκελετό του
κρεβατιού.
18. O Kατασκευαστικός οίκος υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει σύστημα ποιότητα EN ISO 9001: 2008 ή νεότερο και
τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποιητικό CE.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                            Πρέβεζα:11/10/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                       Αρ.Πρωτ.:9373
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΑΒΙΔΩΝ για τις ανάγκες του χειρουργείου του Γ.Ν.Πρέβεζας .


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/10/2018 Σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, έως τις 12,00π.μ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣ/ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤ/ΤΙΜΩΝ
1 ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΡΤΗ 205 ΜΜ 1          
2 ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΡΤΗ 290 ΜΜ 1          
3 ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 16 CM 4          
4 ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ 1Χ1) 145 ΜΜ 10          
5 ΛΑΒΙΔΑ ΘΥΡΙΔΩΤΗ 245ΜΜ 10          
6 ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ 200ΜΜ 7          
7 ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ 240ΜΜ 4          
8 ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ 190ΜΜ 2          
9 MAYO ΜΗΚΟΥΣ 180ΜΜ/8΄/4΄΄ 5          
10 MAYO LEXER ΜΗΚΟΥΣ 165ΜΜ/6΄/2΄΄ 5          
11 LEXER NARROW ΜΗΚΟΥΣ 165ΜΜ/6΄/2΄΄ 5          
12 METZENBAUM ΜΗΚΟΥΣ 200ΜΜ/8΄΄ 5          
13 NELSON METZENBAUM ΜΗΚΟΥΣ 250ΜΜ/10΄΄ 5

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                Πρέβεζα :11/10/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                          Αρ. Πρωτ.9372
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα
Mail:p.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την επισκευή του κινητήρα και εξάτμισης του ασθενοφόρου ΚΗΥ-7967, επισκευής- συντήρησης του ασθενοφόρου ΚΗΥ-9974 και επισκευής και συντήρησης του ΚΗΙ-6025 οχήματος του ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας.
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.9131/04-10-2018 αίτημα για την επισκευή κινητήρα και την επισκευή εξάτμισης του ΚΗΥ-7967 ασθενοφόρου μάρκας FIAT DUCATO της συντήρησης του ασθενοφόρου ΚΗΥ-9974 CITROEN JUMPER και της συντήρησης του ΚΗΙ-6025 οχήματος του ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με mail ή σε κλειστό φάκελο έως 18/10/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 11,00πμ, για την επισκευή του ΚΗΥ-7967 και ΚΗΥ-9974 ασθενοφόρων του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 750,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1431) και 600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0881) για το Γ.Ν Πρέβεζας και συνολικού προύπολογισμου 150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(ΚΑΕ 1431) και 50,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0881) για το ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας . Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Στο ασθενοφόρο ΚΗΥ-7967 μάρκας FIAT DUCATO (1999) 1998cc (βενζίνη) θα πρεπει να πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:
- Αντικατάσταση εμβόλων(πιστόνια)
- Αντικατάσταση κουζινέτων βάσης
- Σετ φλάντζες
- Λάδια
- Φίλτρο λαδιού
- Βαλβολίνες
- Επισκευή εξάτμίσης(σιλανσιέ,σφιγκτήρες,λαστιχα εξάτμισης,σωλήνας εξάτμισης)


Στο ασθενοφόρο ΚΗΥ-9974 μάρκας CITROEN JUMPER (2001) 1998cc (βενζίνη) θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
-Αλλαγή λαδιών(5l)
-Αλλαγη φίλτρο λαδιού
-Αντικατάσταση ρουλεμάν πίσω τροχού


ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ
Στο όχημα ΚΗΙ-6025 μάρκας HUYNDAI MATRIX 1600cc (2003) θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
--Αλλαγή λαδιών
-Αντικατάσταση τακάκια φρένων εμπρός
-Υγρά φρένων
-Αντικατάσταση βαλβίδας όπισθεν


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                        Πρέβεζα :11/10/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                  Αρ. Πρωτ. 9370
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..:Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα
MAIL:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια δύο χειρολαβών αερότορ και ενός μοτέρ μικρομότορ με ΚΩΔΙΚΟ CPV: 33131000-7 συνολικού προϋπολογισμού 600,00€ ΜΕ Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.9278/09-10-2018 Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια δύο χειρολαβών αερότορ υψηλών ταχυτήτων και ενός μοτέρ μικρομότορ.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ή MAIL έως ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10/2018 12.00 π.μ για την προμήθεια δύο χειρολαβών αερότορ υψηλών ταχυτήτων και ενός μοτέρ μικρομότορ για το οδοντοιατριατικό μηχάνημα NEODENT με ΚΩΔΙΚΟ CPV: 33131000-7 συνολικού προϋπολογισμού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1439) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                      Πρέβεζα :11/10/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                Αρ. Πρωτ.9371
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα
Mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών και τεχνικών προσφορών για την προμήθεια ΔΕΙΚΤΩΝ ΞΗΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ.


ΣΧΕΤ. Το αριθ.Πρωτ.9180/08-10-2018 πρωτογενές αίτημα για την έγκριση προμήθειας ΔΕΙΚΤΩΝ ΞΗΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ .


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά με MAIL έως 18/10/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11πμ, για την προμήθεια ΔΕΙΚΤΩΝ ΞΗΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 30,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311). Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΚΩΔ. ΠΑΡ. ΤΙΜΗ ΠΑΡ.
1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΞΗΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 500/ΤΕΜΑΧΙΑ            

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών.
ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.8837/28-09-2017 αίτημα για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με MAIL ή FAX έως 09/10/2018 ημέρα Τρίτη 11.00π.μ, για την προμήθεια είκοσι (20) ενσύρματων τηλεφωνικών συσκευών, τεσσάρων (4) ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών και επαναφορτιζόμενων μπαταριών (10) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 550,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899.01) .

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τριών σκαλών για τις ανάγκες του Γ .Ν.Πρέβεζας.
ΣΧΕΤ.:Το με αριθ. Πρωτ.8838/28-09-2018 Πρωτογενές Αίτημα για την προμήθεια τριών σκαλών για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας , με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε MAIL έως 09/10/2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ 12μμ, για την προμήθεια τριών σκαλών για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899) .