Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                          Πρέβεζα: 03/02/2020

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                    Αρ.Πρωτ.:1183
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για σημαίες.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως ΤΡΙΤΗ 11/02/2020 στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. του Νοσοκομείου , έως τις 10 πμ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 60,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1899. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤ/ΤΕΜ  ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ   ΣΥΝΟΛΟ 
 1 ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  1        
 2  ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ
 1        
 3 ΣΗΜΑΙΑ ΕΡΥΘΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ
 1        

 
Οι σημαίες πρέπει να είναι από ανθεκτικό ύφασμα για να μην σκίζονται και οι διαστάσεις των σημαιών
να είναι 1,35 Χ 0,90


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         Πρέβεζα: 3/2/2020

                                                                                                      Αρ.Πρωτ.:1165

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τμήμα:   Οικονομικό

Πληρ.:    Μώκου Λ.     

Τηλ.:      2682361308

Φαξ:       2682024837

Διεύθ.:   Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

E-MAIL:     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

                                 

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7/2/2020 έως τις 10 πμ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού  998,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

                Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                       Πρέβεζα : 19/12/2019
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                  Αρ. Πρωτ.13309
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361310
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα
Μail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον έλεγχο καλής λειτουργίας της αντικεραυνικής προστασίας του Γ.Ν Πρέβεζας & του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ:13226/18-12-2019 Πρωτογενές αίτημα για τον έλεγχο καλής λειτουργίας της αντικεραυνικής προστασίας του Γ.Ν Πρέβεζας & του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ. Ν. Πρέβεζας και του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο ή mail έως 24/12/2019 ημέρα Τρίτη 09πμ, για τον έλεγχο καλής λειτουργίας της αντικεραυνικής προστασίας του Γ.Ν Πρέβεζας & του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας και του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1550,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0889) για το Γ.Ν Πρέβεζας και 1550,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(ΚΑΕ 0889) για το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου κπροσώπου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος και αν απαιτηθεί επισκευή της αντικεραυνικής προστασίας των κτιρίων του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας όπως και των κτιρίων Ε & Δ του Γ.Ν.Πρέβεζας.
Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με κατάλληλο εξοπλισμό ο οποίος θα φέρει σχετική πιστοποίηση αντίγραφο της οποίας και θα προσκομιστεί με την προσφορά.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας (τηλ. επικ. 2682361316 κ. Δρόσου Ε.).


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         Πρέβεζα: 17/12/2019

                                                                                                          Αρ.Πρωτ.:13214

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Τμήμα:   Οικονομικό

Πληρ.:    Μώκου Λ.     

Τηλ.:      2682361308

Φαξ:       2682024837

Διεύθ.:   Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

E-MAIL:     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

                                  

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΑΥΛΟΦΟΡΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ  .

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΔΕΥΤΕΡΑ  23/12/2019  έως τις 10 πμ, σε Κλειστό φάκελο  λόγω του κατεπείγοντος για το κάτωθι είδος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1899.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

                Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

     Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
 1

 Αυλοφόρο ορθοπεδικό τρυπάνι
μεταλλικό με μπαταρία συμβατό
με τους κανόνες αποστείρωσης για προστασία
δημόσιας υγείας. Να έχει όσο το δυνατό
μικρότερο βάρος και καλής εργονομίας.

 1        

 

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ                                                                                                                 

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                  Πρέβεζα : 16-12-2019

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                            Αρ. Πρωτ.13154

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

 ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

           

Tμήμα……..:  Οικονομικό

Πληρ………:    Μώκου Λ.

Tηλ. ……….:   2682361308

Fax  ………..:  26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..:  Σελεύκειας 2                    

                        481 00,  Πρέβεζα

  MAIL:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.           

  

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση  τεχνικών και    οικονομικών προσφορών  για  επισκευή των ΚΗΥ-9974 και ΚΗΥ-9965 οχημάτων του Γ.Ν Πρέβεζας και του ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας αντίστοιχα.

ΣΧΕΤ.:  Το με αριθ. Πρωτ.13048/13-12-2019 πρωτογενές αίτημα για επισκευή των οχημάτων ΚΗΥ-9974 και ΚΗΥ-9965  για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας, με συλλογή  προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με mail ή σε κλειστό φάκελο έως 20 /12/2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την επισκευή των οχημάτων ΚΗΥ-9974 και ΚΗΥ-9965  για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 450,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1431) και 400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0881) για το Γ.Ν Πρέβεζας και συνολικού προϋπολογισμού 150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1431) και 100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0881) για το ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία προηγούμενης αντίστοιχης πώλησης ,ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμολόγησης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο ασθενοφόρο  ΚΗΥ-9974 CITROEN JUMPER(2001)    θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1.    Αλλαγή λαδιών

2.    Αλλαγή φίλτρο λαδιού

3.    Αλλαγή σετ φλαντζών μηχανής

4.    Αντικατάσταση βάσης κινητήρα(τεμ 1)

5.    Επισκευή μοτέρ υαλοκαθαριστήρων

6.    Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων(σετ)

7.    Αντικατάσταση λαμπτήρων φώτων(τεμ 2)

 

Στο όχημα  ΚΗΥ-9965  HYUNDAI H9     θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1.Αλλαγή λαδιών

2.Αλλαγή φίλτρο λαδιού

3.Αντικατάσταση αντιψυκτικού κινητήρα

4.Αλλαγή ρουλεμάν τεντωτήρα(τεμ 1)

5.Ελεγχος συστήματος ψύξης κινητήρα

                                                                                   

                                                 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                            

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         Πρέβεζα: 13/12/2019

                                                                                                          Αρ.Πρωτ.:13049

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα:  Οικονομικό

Πληρ.:  Ιωάννου Π.

Τηλ.:     2682361310

Φαξ:      2682024837

Διεύθ.:  Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα  

                                 

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με cpv 31681410-0 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Πρέβεζας προϋπολογισμού 1.750,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 18-12-2019 σε κλειστό φάκελο, έως τις 11,00π.μ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου προϋπολογισμού 1.750,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ για το Γ.Ν. Πρέβεζας (KAE 1292).

                Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

              ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

     Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                 Πρέβεζα: 13/12/2019

                                                                                                                  Αρ.Πρωτ.:13050

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
Τμήμα:         Οικονομικό

Πληρ.:           Μώκου Λ..

Τηλ.:            2682361308

Φαξ:             2682024837

Διεύθ.:          Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

MAIL:            Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                  

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών “Υπηρεσιών Χρωματισμού της Κεντρικής Εισόδου των ΤΕΠ του Γ.Ν. Πρέβεζας”.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Τρίτη 17-12-2019 σε κλειστό φάκελο έως τις 14.00 μ.μ., λόγω του κατεπείγοντος για τις ακόλουθες εργασίες όπως αυτές δίνονται στην τεχνική περιγραφή.

Ο προϋπολογισμός για τις «Υπηρεσιών Χρωματισμού της Κεντρικής Εισόδου των ΤΕΠ του Γ.Ν. Πρέβεζας» ανέρχεται στα 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 0863).

 

            Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

 

              ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

     Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤHTA

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Υπηρεσίες Χρωματισμού της Κεντρικής Εισόδου των ΤΕΠ του Γ.Ν. Πρέβεζας

1

     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

 

Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν την ανακαίνιση των χρωματισμών των εξωτερικών επιφανειών της Κεντρικής Εισόδου των ΤΕΠ περίπου 100 τ.μ.

Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι:

 1. Προετοιμασία των επιφανειών με απομάκρυνση των αποσαρθρωμένων επιχρισμάτων και αποκατάστασή τους καθώς και σπατουλάρισμα στα σημεία όπου αυτό απαιτείται.
 2. Αστάρωμα των επιφανειών και εφαρμογή δύο στρώσεων του χρώματος.
 • III. Το χρώμα θα φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 1. πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς άριστης ποιότητας
 2. κατάλληλο για εξωτερική χρήση
 3. να διαθέτει ISO
 4. να είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον
 5. Το χρώμα (δύο αποχρώσεις) θα επιλεγούν από την Υπηρεσία για την εξασφάλιση ομοιομορφίας με τις υπόλοιπες επιφάνειες

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία όπως και τυχόν ικριώματα (τροχήλατα για τη διευκόλυνση της ροής ασθενοφόρων-ασθενών στα Επείγοντα) που θα απαιτηθούν.

ΓΕΝΙΚΑ

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών (Ελληνική Νομοθεσία, διεθνείς κανονισμοί, διεθνείς πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, κλπ) και με την έγκριση της επίβλεψης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την διάρκεια των εργασιών, να φροντίσει για την ασφάλεια του κτιρίου, του χώρου και του εξοπλισμού.

Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπαρχόντων οικοδομικών και Η/Μ στοιχείων για την αποφυγή ζημιών στον χώρο.

Όλες οι εργασίες, θα πρέπει να γίνουν σε χρόνο και τρόπο που δεν θα εμποδίζεται η λειτουργία του χώρου.

Στον διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχουν εργολήπτες εγγεγραμμένοι στα ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά και εμπειροτέχνες Οικοδομικών έργων εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα.

Χρόνος περαίωσης και τιμολόγησης: μέχρι 31/12/2019.

Ο χρόνος μετράει από την ημερομηνία ανάθεσης.

            Εάν επιθυμείτε επίσκεψη στο χώρους πριν την υποβολή της προσφοράς σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2682361316/315 (Τεχνικό Τμήμα - κ. Δρόσου Ε.) & κατά το πρωϊνό ωράριο 07.00-15.00.

 

                                                                               O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ Υ

                                                                              ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         Πρέβεζα: 4/12/2019

                                                                                                         Αρ.Πρωτ.:12687

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τμήμα:   Οικονομικό                                                   

Πληρ.:    Μώκου Λ.     

Τηλ.:      2682361308

Φαξ:       2682024837

Διεύθ.:   Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

E-MAIL:     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

                                  

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΔΕΥΤΕΡΑ  09/12/2019  έως τις 10 πμ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.562,4€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

                Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         Πρέβεζα: 4/12/2019

                                                                                                          Αρ.Πρωτ.:12687

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα:   Οικονομικό

Πληρ.:    Μώκου Λ.     

Τηλ.:      2682361308

Φαξ:       2682024837

Διεύθ.:   Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

E-MAIL:     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

                                  

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΔΕΥΤΕΡΑ  09/12/2019  έως τις 10 πμ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.562,4€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                              Πρέβεζα : 2/12/2019

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                         Αρ. Πρωτ.12622/3-12-2019

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                 

Tμήμα……..:  Οικονομικό

Πληρ………:    Μώκου  Λ.

Tηλ. ……….:   2682361310

Fax  ………..:  26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..:  Σελεύκειας 2,  481 00,  Πρέβεζα

mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση  τεχνικών και    οικονομικών προσφορών  για  την αντικατάσταση μιας(1) εσωτερικής πόρτα στην Καρδιολογική κλινική του Γ.Ν Πρέβεζας, και ένός(1) πάγκου κουζίνας  και δύο(2) θυρών ντουλαπιών για τον Ξενώνα ΕΣΤΙΑ.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ:12406/27-11-2019 Πρωτογενές αίτημα για την αντικατάσταση μιας(1) εσωτερικής πόρτας και ένός(1) πάγκου κουζίνας στην Καρδιολογική κλινική του Γ.Ν Πρέβεζας, καθώς και δύο (2) θυρών ντουλαπιών για τον ξενώνα ΕΣΤΙΑ για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ. Ν. Πρέβεζας και του Ξενώνα Εστία με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 09/12/2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 10πμ, για:

 1.  Προμήθεια και εγκατάσταση μίας ξύλινης πόρτας στην Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν.Π. διαστάσεων 75Χ215εκ., μη συμπεριλαμβανομένης κλειδαριάς και πόμολου,όμοιου χρωματισμού με τις ήδη υπάρχουσες.
 2.  Προμήθεια και εγκατάσταση στον Ξενώνα Εστία:
 • ενός πάγκου κουζίνας διαστάσεων 125Χ60εκ & 175Χ60εκ
 • δύο (2) θυρών ντουλαπιών κουζίνας διαστάσεων 72Χ40εκ και σε χρωματική συμφωνία με το υπόλοιπο έπιπλο και
 • μίας λαμαρίνας νεροχύτη

συνολικού προϋπολογισμού 300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899) για το Γ.Ν Πρέβεζας και 700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899) για τον Ξενώνα Εστία.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

                                                                 

                                                                                    Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                                                   ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ