ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας μασκών μη επεμβατικού αερισμού πολλαπλών χρήσεων για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά λόγω του κατεπείγοντος έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-09-2018 σε κλειστό φάκελο , έως τις 11 πμ, λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.120,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 24-09-2018 Σε κλειστό φάκελο , έως τις 11 πμ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1261.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-09-2018 σε κλειστό φάκελο , έως τις 12,00π.μ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 550,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1313.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                       Πρέβεζα :03/09/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                 Αρ. Πρωτ.7957
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα                      ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 18/09/2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ 12.00π.μ για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου(χώρος έκπλυσης κάδων) στο Γ.Ν. Πρέβεζας στο Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 760,00€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ0863).
Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.
Για την πραγματοποίηση των εργασιών όπως περιγράφονται στην ακόλουθη τεχνική περιγραφή μπορούν να συμμετέχουν:

ΤΕ Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
Οι εργασίες αφορούν διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου συνολικής επιφανείας 10m2 περίπου τόσο για τον ευπρεπισμό του στο σημείο αυτό όσο και για τη διαμόρφωση φρεατίου καθαρισμού των κάδων μεταφοράς απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι:
1.Αποξήλωση τμήματος υπάρχοντος κρασπέδου.
2.Κατασκευή εξομαλυντικών στρώσεων από σκυρόδεμα C12/15.
3.Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, λευκές, λείας επιφάνειας, διαστάσεων 50x50 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm (όμοιου πάχους με τους υπάρχοντες αρμούς για ομοιομορφία) καθώς και διαμόρφωση και κατασκευή ράμπας σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
4.Κατασκευή μεταλλικής εσχάρας φρεατίου 100x100cm με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, με καπάκι ανοιγόμενο προς την κατεύθυνση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και με κατάλληλη διαμόρφωση αν απαιτηθεί (πρόσθετο ύψος) του υπάρχοντος φρεατίου.
5.Στις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση παράπλευρου ρείθρου μήκους 15m για τη δημιουργία ρήσεων για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων.

ΓΕΝΙΚΑ
Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και με την έγκριση της επίβλεψης.
Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις θα παραδοθούν πλήρεις και σε πλήρη λειτουργία, περιλαμβάνουν δε κάθε εργασία, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά.
Οι εργασίες υδραυλικής φύσεως θα πραγματοποιηθούν με αυτεπιστασία από τους υπαλλήλους του Τεχνικού Τμήματος του νοσοκομείου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την διάρκεια των εργασιών, να φροντίσει για την αποφυγή ζημιών στον χώρο αλλά και για την συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων αποξήλωσης από το χώρο του Νοσοκομείου.
Όλες οι εργασίες, θα πρέπει να γίνουν σε χρόνο και τρόπο που δεν θα εμποδίζεται η λειτουργία του χώρου.
Χρόνος περαίωσης δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανάθεση των εργασιών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                            Πρέβεζα: 05/09/2018
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                Αρ. Πρωτ.:8080

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Tμήμα…...: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής για κατάθεση προσφορών.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά έως ημέρα Παρασκευή 14/09/2018 και ώρα 11 π.μ., ΜΕ FAX για περισυλλογή των άδειων μελανοδοχείων με δυνατότητα επιβράβευσης ανακύκλωσης.


O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Y
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                     Πρέβεζα: 03/09/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                Αρ.Πρωτ.:7984
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Μail :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας αυτοκόλλητων επιδέσμων(TENSOPLAST) για τις ανάγκες του χειρουργείου του Γ.Ν.Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΡΙΤΗ 11-09-2018 σε MAIL , έως τις 12,00π.μ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1313.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ  ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤ/ ΤΙΜΩΝ 
 1  TENSOPLAST ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 10CM
 80          

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                      Πρέβεζα : 03/09/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                Αρ. Πρωτ. 7962
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληροφορίες: Π. Ιωάννου
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα
MAIL:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.7912/31-08-2018 αίτημα για την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX ή MAIL έως 10/09/2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 11.00π.μ, για την αντικατάσταση υαλοστασίων όπως αυτά δίνονται στον ακόλουθο πίνακα για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1413).

Α/Α

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
1 ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 37x75 1
2 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 37x75 1
3 ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 37x75 2
4 ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ 37x75 2
5 ΘΑΛΑΜΟΣ 273 20.5x30 1
6 ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ) 50x40 1
7 WC ΑΝΔΡΩΝ 39x37.5 1
8 ΘΑΛΑΜΟΣ 320 57.5x112 1
9 ΘΑΛΑΜΟΣ 321 22x31.5 1
10 ΘΑΛΑΜΟΣ 322 57.5x112 1
11 ΘΑΛΑΜΟΣ 325 (ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ) 48x36 1
12 ΘΑΛΑΜΟΣ 328 57.5x112 1
13 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ (Β) 42.5x122 1
14 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ (Β) 39x76 1
15 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ (ΕΞΟΔΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ) 42.5x122 3
16  ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΕΠ (ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ) 1 φύλλο 1
    ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                  Πρέβεζα :03/09/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                            Αρ. Πρωτ.7957
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 11/09/2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ 12.00π.μ για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου(χώρος έκπλυσης κάδων) στο Γ.Ν. Πρέβεζας στο Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 760,00€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ0863).
Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.
Για την πραγματοποίηση των εργασιών όπως περιγράφονται στην ακόλουθη τεχνική περιγραφή μπορούν να συμμετέχουν:


ΤΕ Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
Οι εργασίες αφορούν διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου συνολικής επιφανείας 10m2 περίπου τόσο για τον ευπρεπισμό του στο σημείο αυτό όσο και για τη διαμόρφωση φρεατίου καθαρισμού των κάδων μεταφοράς απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι:
1.Αποξήλωση τμήματος υπάρχοντος κρασπέδου.
2.Κατασκευή εξομαλυντικών στρώσεων από σκυρόδεμα C12/15.
3.Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, λευκές, λείας επιφάνειας, διαστάσεων 50x50 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm (όμοιου πάχους με τους υπάρχοντες αρμούς για ομοιομορφία) καθώς και διαμόρφωση και κατασκευή ράμπας σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
4.Κατασκευή μεταλλικής εσχάρας φρεατίου 100x100cm με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, με καπάκι ανοιγόμενο προς την κατεύθυνση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και με κατάλληλη διαμόρφωση αν απαιτηθεί (πρόσθετο ύψος) του υπάρχοντος φρεατίου.
5.Στις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση παράπλευρου ρείθρου μήκους 15m για τη δημιουργία ρήσεων για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων.

ΓΕΝΙΚΑ
Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και με την έγκριση της επίβλεψης.
Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις θα παραδοθούν πλήρεις και σε πλήρη λειτουργία, περιλαμβάνουν δε κάθε εργασία, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά.
Οι εργασίες υδραυλικής φύσεως θα πραγματοποιηθούν με αυτεπιστασία από τους υπαλλήλους του Τεχνικού Τμήματος του νοσοκομείου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την διάρκεια των εργασιών, να φροντίσει για την αποφυγή ζημιών στον χώρο αλλά και για την συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων αποξήλωσης από το χώρο του Νοσοκομείου.
Όλες οι εργασίες, θα πρέπει να γίνουν σε χρόνο και τρόπο που δεν θα εμποδίζεται η λειτουργία του χώρου.
Χρόνος περαίωσης δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανάθεση των εργασιών.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                               Πρέβεζα:3/09/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                          Αρ.Πρωτ.: 7950
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Σπανού Α.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας υγρών καυσίμων.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΠΕΜΠΤΗ 06-09-2018 σε κλειστό φάκελο , έως τις 11 πμ, για τα κάτωθι είδη συνολικού προϋπολογισμού 12.700,00€, 1.500,00€ και 800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, του Κεφιαπ και του Ψυχαργώς αντίστοιχα για χρονικό διάστημα 2 μηνών. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης από το τμήμα εμπορίου – τουρισμού της ΠΕ Πρέβεζας.

Φορέας Περιγραφή είδους Ζητ. Ποσοτ. σε lit. Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Νοσοκομείο Πετρέλαιο κίνησης 8975 12.700,00€
Κεφιαπ Πετρέλαιο θέρμανσης 1463 1.500,00€
Ψυχαργώ Πετρέλαιο θέρμανσης 780
800,00€


Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι η ίδια με των κρατικών διυλιστηρίων και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις, τις εγκριτικές αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης .
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ (τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)
Ο μειοδότης που θα προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία υποχρεούται προκειμένου για τη σύναψη συμβάσης να υποβάλλει απόσπασμα ποινικού μητρώου, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                  Πρέβεζα : 31/08/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                             Αρ. Πρωτ.7917
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tτμήμα…... Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου. Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα
Mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για το ωτοσκόπιο Παιδιατρικού –Παθολογικού και για το οφθαλμοσκόπιο του Παθολογικού και των Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.7849/29-08-2018 αίτημα για προμήθεια την προμήθεια ανταλλακτικών για το ωτοσκόπιο Παιδιατρικού –Παθολογικού και για το οφθαλμοσκόπιο του Παθολογικού και των Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε FAX η Mail έως 06/09/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 12.00μ.μ για την προμήθεια την προμήθεια ανταλλακτικών για το ωτοσκόπιο Παιδιατρικού Παθολογικού και για το οφθαλμοσκόπιο του Παθολογικού και των Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν Πρέβεζας προϋπολογισμού 600,00 € με το ΦΠΑ (ΚΑΕ1439). Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤ/ΤΕΜ  ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΡ/ΤΙΜΩΝ 
 1  ΚΕΦΑΛΗ Κ-180 HEINE
ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ
 2          
 2  ΚΕΦΑΛΗ Κ-180 HEINE
ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟΥ
 1          


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ