Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                              ΑΔΑ ΩΑ4Ω469079-56Τ
                                                                                                           ΑΔΑΜ 18PROC003664614
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                      ΗΜ/ΝIA :10-09-2018
Τμήμα :..............:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8243
ΤΗΛ.:……….....2682361310
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ. : 48100
Ε-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 36/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα για το αναισθησιολογικό μηχάνημα DRAEGER με PARAMETER BOX VISTA με cpv 50420000-5 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                                                                                               ΑΔΑ:621Χ469079-ΠΙΓ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                          ΑΔΑΜ: 18PROC003400954
Γραφείο:...........:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                                                                       Αρ.Πρωτ.: 6513/10-07-2018
Τηλ.:………….: 2682361310
Fax :……….….: 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ…………..:48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 34/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015
Για λογιστικές υπηρεσίες (εσωτερικός έλεγχος) CPV79210000-9 για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.588,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για το Γ.Ν. Πρέβεζας.

Ετικέτες

                                                                                                        ΑΔΑ: Ψ074469079-Ω51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΑΔΑΜ: 18PROC003339356

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         Αρ. Πρωτ. 6153/28-6-2018

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                       α/α Συστήματος :61048

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δρόσου Χ.

Τηλ: 2682361310

FAX: 26820-24837

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 32/2018

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Φίλτρων Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)
με
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή)

CPV: 33181000-2

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                                                                                               ΑΔΑ: 64ΒΕ469079-529

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                     ΑΔΑΜ: 18PROC003291529
Πληροφορίες:.. : Ιωάννου Π.                                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.:5920/20-06-2018
ΤΗΛ.:……….....2682361310-308
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ…………...: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 31/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την προμήθεια ειδών πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.550,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για το Γ.Ν. Πρέβεζας .

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                ΑΔΑ: 6ΓΔΔ469079-09Α
Τμήμα :..............:Οικονομικό                            ΑΔΑΜ: 18PROC003267037
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.:5731/14-06-2018
ΤΗΛ.:………..........26823 61310
FAX :………………. 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…...:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ…………..........: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 24/Α/2018
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια Ορθοπεδικού υλικού-Βίδες- Ήλοι (CPV:33141750-2) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13.619,88€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας.

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               ΑΔΑΜ: 18PROC003266693

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                    

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                    ΑΔΑ: ΨΩΘΝ469079-ΧΣΤ

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                             

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                              Hμ/νία :15/6/2018

Πληροφορίες:.. : Δρόσου Χ.                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5760

ΤΗΛ.:……….....2682361310

FAX :………… 2682024837                                                              

Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ…………...: 48100

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.30/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια αντιδραστηρίων ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  με συνοδό εξοπλισμό με CPV 33696500-0  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 € με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου .

Ετικέτες

                                                                                                                 ΑΔΑ: 9ΠΧΓ469079-Τ5Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΑΔΑΜ: 18PROC003060141

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                    

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                            

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                              ΗΜ/ΝIA: 8/5/2018

Πληροφορίες:.. : Δρόσου Χ.                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:4385

ΤΗΛ.:……….....2682361310

FAX :………… 2682024837                                                              

Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ…………...: 48100

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.28/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ με cpv 33696700-2  προϋπολογισμού 18.455,95 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου .

Ετικέτες

                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                    

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                   ΑΔΑ: ΩΔΦΝ469079-ΣΩΘ

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                              ΑΔΑΜ: 18PROC003042041

Πληροφορίες:.. : Μώκου Λ..                                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ.:4281/4-5-2018

ΤΗΛ.:………..........26823 61310

FAX :………………. 2682024837                                                             

Ταχ. Δ/νση :…...:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ…………..........: 48100

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.27/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια  απορρυπαντικών, προϊόντων υγιεινής από χαρτί, σάκους απορριμμάτων  για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας  με CPV: 398312000-8, 33771000-5, 19640000-4 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.470,12€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας.

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                    

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                   ΑΔΑ: 7ΤΤΔ469079-ΘΔ8

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                              ΑΔΑΜ: 18PROC003036046

Πληροφορίες:.. : Μώκου Λ.                                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.:4251

ΤΗΛ.:……….....2682361310

FAX :………… 2682024837                                                                   

Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ…………….: 48100

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.26/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015

Για την προμήθεια ΠΟΤΗΡΙΑ, με CPV 39221123-5, προϋπολογισμού 5.863,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αντίστοιχα για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Ετικέτες

                                                                                                                            ΑΔΑ: 7Μ0Ψ469079-ΜΛΨ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                             ΑΔΑΜ: 18PROC003028166

6η  Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

                                                                                                

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ                                                                       ΗΜ/ΝIA :2-5-2018

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                             

Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4192

ΤΗΛ.:……….....2682361310

FAX :………… 2682024837                                                              

Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ.            :      48100

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 25/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ TOY ΠΠΥΥ 2015

Για την προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ με cpv 33141200-2  για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.823,95 €  συμπ/νου ΦΠΑ.

Ετικέτες