Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2023 13:33

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων CPV 33696500-0.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                            

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                        Πρέβεζα: 09-01-2023

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                  Αρ. Πρωτ.   465                  

Διεύυνση :Διοικητικού-Οικονομικού

Τμήμα:  Οικονομικό

Πληρ.:  Μώκου Λ.            

Τηλ.:      2682361310

Φαξ:       2682024837

Διεύθ.:   Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

Mail: lina.mokouΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.     

                                   

       ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων CPV 33696500-0.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά  έως την Δευτέρα  16/01/2023 στις 11:30 π.μ  σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών   για το κάτωθι είδος, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου ,  συνολικού προϋπολογισμού 2.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για  προμήθεια  Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων για τον KAE 1359.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤ

ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Τεστ ανοσοχρωματογραφίας για διαφοροδιάγνωση
των ιών της γρίπης Α και Β  με θετικό μάρτυρα για
Α και Β χωριστά με δείκτες ευαισθησίας
και ειδικότητας > 99 % Προσοχή να είναι ετοιμοπαράδοτα.

1000 τεστ

       

 

  • Η Κατάθεση δειγμάτων από τους προσφέροντες , είναι υποχρεωτική και η μη προσκόμισή τους, , αποτελεί λόγο απόρριψης και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν4412/2016.

 

                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    

                                                                                                    ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

Διαβάστηκε 187 φορές