Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022 14:46

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 09/2022 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/22

Διαβάστηκε 74 φορές