Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2022 14:13

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Υλικών Αποστείρωσης (χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                          Πρέβεζα: 08-09-2022

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                   Αρ.Πρωτ. 9347
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Γούση Γ.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Υλικών Αποστείρωσης (χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης)
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Δευτέρα 19/09/2022 στις 11:30 π.μ σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών για το κάτωθι είδος, για την κάλυψη
αναγκών του Νοσοκομείου , συνολικού προϋπολογισμού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για προμήθεια Υλικών Αποστείρωσης (χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης)για τον KAE 1311.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Δικαιολογητικά συμμετοχής
Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υλικά Αποστείρωσης (χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης) CPV:33198200-6

Α/Α

ΕΙΔΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ.

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α

1

Θήκες αποστείρωσης ατμού 250χ430

6.000

 

 

 

 

 

  • Η Κατάθεση δειγμάτων από τους προσφέροντες , είναι υποχρεωτική και η μη προσκόμισή τους, , αποτελεί λόγο απόρριψης και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν4412/2016.
  • ΠΡΟΣΟΣΧΗ! Η ανωτέρω προμήθεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και τιμολογηθεί το αργότερο εως 31 Δεκεμβρίου του 2022.

              

                                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                                                ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

Διαβάστηκε 59 φορές