en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Παρασκευή, 05 Αυγούστου 2022 13:50

Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) με κωδικό CPV 33169000-2 του Γ. Ν. Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα...........: Οικονομικό
Πληρ……….….: Γούση Γ. Πρέβεζα: 05-08-2022
Τηλ……………..: 2682361310 Αρ. Πρωτ.: 8173
Fαx………….....: 2682024837
Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ:
Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) με κωδικό CPV 33169000-2 του Γ. Ν. Πρέβεζας.


ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. 8161/05-08-2022 Πρωτογενές Αίτημα για προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) με κωδικό CPV 33169000-2 του Γ. Ν. Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά στο γραφείο προμηθειών έως 11/08/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 ΠΜ, για προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) με κωδικό CPV 33169000-2 του Γ. Ν. Πρέβεζας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: καθαρή αξία1.725,00€ και 2.139,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» ( ΚΑΕ 1311).
 Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤ  ΑΞΙΑ  ΣΥΝΟΛ ΑΞΙΑ ΣΥΝ
ΦΠΑ
 ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1 Eυθύγραμμοι κοπτοράπτες μιας
χρήσης με νέα κοπτική λίμα 60
mm σε κάθε επαναφόρτιση για
κανονικούς /λεπτούς ιστούς
15            
2 Ανταλλακτικές κασέτες των
παραπάνω (GIA) 60mm
30            

 

Για τα προσφερόμενα είδη να κατατεθούν δείγματα με ποινή απόρριψης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 82 φορές