Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022 00:00

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια «Πινακίδες προειδοποίησης και ράμπες στάθμευσης» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει

Διεύθυνση: Διοικητικού - Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικό
Πληροφορίες: Γούση Γ.
Τηλ.: 2682 3 61310
FAX: 2682 0 24837
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ταχ. Διεύθ.: Σελεύκειας 2, ΤΚ 48 100, Πρέβεζα
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια «Πινακίδες προειδοποίησης και ράμπες στάθμευσης» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή).
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά , έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 04/05/2022 και ώρα 11,00 πμ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω του κατεπείγοντος , για «Πινακίδες προειδοποίησης και ράμπες στάθμευσης» συνολικού προϋπολογισμού 800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1899).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.
Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Διαβάστηκε 151 φορές