Τετάρτη, 27 Απριλίου 2022 00:00

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Ορθοπεδικών Υλικών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Ορθοπεδικών Υλικών.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Τρίτη 3/05/2022 στις 10:00 π.μ σε κλειστό φάκελο για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του χειρουργείου του Νοσοκομείου , που προγραμματίστηκε συνολικού προϋπολογισμού 32.137,09 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1313.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα

Διαβάστηκε 206 φορές