Τετάρτη, 06 Απριλίου 2022 13:55

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για εργασίες αντικατάστασης υδραυλικής υποδομής εισόδου ύδατος στις υδατοδεξαμενές του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                           Πρέβεζα : 06-04-2022
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                 Αρ. Πρωτ. 3639
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Tμήμα……..:Οικονομικό
Πληροφορίες: Γούση Γ.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για εργασίες αντικατάστασης υδραυλικής υποδομής εισόδου ύδατος στις υδατοδεξαμενές του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ. 3300/30-3-22 αίτημα για εργασίες αντικατάστασης υδραυλικής υποδομής εισόδου ύδατος στις υδατοδεξαμενές του Γ.Ν. Πρέβεζας Η υποδομή εισόδου ύδατος στις υδατοδεξαμενές του Γ Ν Πρέβεζας παρουσιάζει προβλήματα εκτεταμένης
διάβρωσης και οξείδωσης σε πολλά σημεία, τα οποία έχουν δημιουργήσει και οπές στις σωληνώσεις, με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικής ποσότητας ύδατος και τον κίνδυνο της άμεσης καταστροφής των σωληνώσεων, όπως ενδεικτικά απεικονίζεται στην παρακάτω φώτο:

Διαβάστηκε 101 φορές