Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 09:00

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας «Πλάκες γείωσης διαθερμικές» με κωδικό CPV 33169000-2 του Γ. Ν. Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τμήμα...........: Οικονομικό
Πληρ……….….: Βασιλάκου Φ                                                Πρέβεζα: 23-2-2022
Τηλ……………..: 2682361310                                                 Αρ. Πρωτ.: 1930
Fαx………….....: 2682024837
Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας «Πλάκες γείωσης διαθερμικές» με κωδικό CPV 33169000-2 του Γ. Ν. Πρέβεζας.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών έως 28/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 ΠΜ, για προμήθεια πλάκες γείωσης διαθερμικές με κωδικό CPV 33169000-2 του Γ. Ν. Πρέβεζας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: καθαρή αξία 201,61€ και 250,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» ( ΚΑΕ 1311).
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα.
Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ    ΠΟΣΟΤ  ΑΞΙΑ  ΣΥΝΟΛ ΑΞΙΑ  ΣΥΝ ΦΠΑ  ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1 Πλάκες γείωσης διαθερμικές «διπολικές»      500            

 

Για τα προσφερόμενα είδη να κατατεθούν δείγματα με ποινή απόρριψης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 132 φορές