en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 13:18

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια 2 νεφελοποιητών και 1 οξύμετρο για τις ανάγκες της χειρουργικής κλινικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                               Πρέβεζα: 18/01/2022

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                         Αρ.Πρωτ.: 713
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Γούση Γ.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια 2 νεφελοποιητών και 1 οξύμετρο για τις ανάγκες της χειρουργικής κλινικής.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως Παρασκευή 21/01/2022 στο email g.gousi @prevezahospital.gr του Νοσοκομείου , έως τις 11.00 πμ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη
των αναγκών της χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 422,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 7131. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤ/
ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ  ΑΞΙΑ
ΠΡΟ ΦΠΑ
ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ 
 1 Νεφελοποιητές  2        
 2 ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ  1        

 

Τεχνικές προδιαγραφές επι ποινής απόρριψης


1) ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ

  • Οι ζητούμενοι νεφελοποιητές να διαθέτουν πιστοποίηση CE mark.
  • Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001.
  • Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
  • Ο συμπιεστής να παρέχει αυξημένη πίεση αέρα >30psi.
  • Γρήγορη και αποτελεσματική χορήγηση φαρμάκων –ροή >55LPM
  • Νεφελοποιεί 3ccμέσα σε 7 λεπτά ή λιγότερο με ροή 7 LPM σε οριζόντια ή κάθετη θέση.


2)ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

Προσδιορισμός κορεσμού του αρτηριακού οξυγόνου SPO2,καρδιακού ρυθμού και δείκτη διαμόρφωσης παλμών
με γράφημα , ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥ
ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 130 φορές