Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 14:37

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης υποσταθμού Μέσης Τάσης του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                   Πρέβεζα : 25/11/2021
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                        Αρ. Πρωτ. 10788
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..:Οικονομικό
Πληροφορίες: Γούση Γ.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης υποσταθμού Μέσης Τάσης του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ. 10566/19-11-21 αίτημα για εργασίες συντήρησης στον υποσταθμό μέσης τάξης του Γ.Ν. Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 01/12/2021 ημέρα Τετάρτη 11.00π.μ για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών στις εγκαταστάσεις του
υποσταθμού μέσης τάσης του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (ΚΑΕ0887) και CPV:45315500-3 . Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

Διαβάστηκε 187 φορές