en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 15:00

Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) με κωδικό CPV 33169000-2 του Γ. Ν. Πρέβεζας.

 ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) με κωδικό CPV 33169000-2  του  Γ. Ν. Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ:

1) Το με αριθμ. πρωτ. 10385/16-11-2021 Πρωτογενές Αίτημα για προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) με κωδικό CPV 33169000-2  του  Γ. Ν. Πρέβεζας.

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών   έως 22/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα  11.30 ΠΜ, για προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) με κωδικό CPV 33169000-2  του  Γ. Ν. Πρέβεζας    συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: καθαρή αξία 3.000,00 € και 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» ( ΚΑΕ 1311).

Διαβάστηκε 202 φορές