en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 10:07

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση κατασκευής για τη λειτουργία του Τμήματος Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                              Πρέβεζα 16/11/2021
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                   Αρ. Πρωτ. 10395
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Σπανού Α.
Tηλ. ……….: 2682361310
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα
Μail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση κατασκευής για τη λειτουργία του Τμήματος Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν Πρέβεζας.
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ: 8596/05-11-2021 Πρωτογενές αίτημα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε Κλειστό φάκελο έως 19/11/2021 ημέρα Παρασκευή 1.00μ.μ., για την προμήθεια και τοποθέτηση κατασκευής για τη λειτουργία του Τμήματος Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν Πρέβεζας. προϋπολογισμού 1.950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1413) για τα απαιτούμενα υλικά και 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0863) για την απαιτούμενη εργασία για το Γ.Ν Πρέβεζας.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΚΙΣΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
1. Προμήθεια και τοποθέτηση κατασκευής από τοιχοπετάσματα αλουμινίου και υαλοπίνακα που θα καλύπτει περίπου το 50% της επιφάνειας του πετάσματος για τη διαμόρφωση χώρων γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών-ασθενών (γραμματεία Ε.Ι.).
2. Η κατασκευή θα τοποθετηθεί σε χώρο ο οποίος θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
3. Θα είναι σχήματος «Π» διαστάσεων 2,00m x 3,00m x 2,00m και ύψους 2,20m.
4. Τα μέρη αλουμινίου θα είναι από επίπεδο πάνελ λευκού χρώματος.
5. Το πάνελ θα είναι μέχρι το ύψος των 1,00-1,05m. Στο εμπρόσθιο τμήμα θα είναι τύπου γκισέ με πάγκο (περιγράφεται αα6), κενό 15cm μεταξύ πάγκου και υαλοπίνακα triplex πάχους 6χιλ. ήτοι 3χιλ.+μεμβράνη + 3 χιλ. για τη συναλλαγή με τους πολίτες. Στη μία πλαϊνή πλευρά θα φέρει μόνο πάνελ , έως το ύψος των 1,00-1,05m και εν συνεχεία σταθερό υαλοπίνακα (κλειστού τύπου). Στην άλλη πλαϊνή πλευρά θα φέρει θύρα διαστάσεων 0,80m x 2,00m η οποία και αυτή θα είναι κατασκευασμένη από ίδιο πάνελ μέχρι το ύψος των 1,05m και το υπόλοιπο μέρος αυτής από υαλοπίνακα (κλειστού τύπου), με άνοιγμα προς τα έξω. Θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας και πόμολο, όλα λευκού χρώματος.
6. Τοποθέτηση πάγκου εργασίας (γκισέ) από μελαμίνη λευκού χρώματος, μήκους 2,80m περίπου (ακριβής μέτρηση επί της κατασκευής), πλάτους 0,6m και πάχους 2,50cm. Το συνολικό πλάτος θα είναι 0,30m (0,20m στην εξωτερική πλευρά και 0,10m στην εσωτερική) τοποθετημένη σε ύψος 1,00-1,05m.


Πρόσθετα:
1. Δεν απαιτείται δάπεδο.
2. Στην κατασκευή προβλέπονται όλες οι προβλεπόμενες στηρίξεις, υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν.
3. Ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί η κατασκευή είναι με δάπεδο μαρμάρου και ψευδοροφή από μεταλλικές λωρίδες.
4. Δυνατότητα επίσκεψης στο χώρο καθημερινά 7.00-15.00 (Υπ. Επικ. Κ. Ανωγιάτης Α. 2682361348 & κ. Δρόσου Ε. 2682361316).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 172 φορές