en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021 11:47

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 24/2021 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για υπηρεσίες «Πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού CPV: 98310000-9»

                                                                                              ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:9208
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                  ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ.:138909
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 24/2021

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Για υπηρεσίες «Πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού CPV: 98310000-9» για το φορέα του νοσοκομείου, για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, με εκτιμώμενη αξία 84.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για τα δύο έτη ήτοι 42.000,00 κατ΄έτος

Διαβάστηκε 23 φορές