en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 13:08

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 22/2021 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για υπηρεσίες «Επισκευής και συντήρησης ιατρικού χειρουργικού εξοπλισμού CPV: 50420000-5» για το φορέα του νοσοκομείου, για ένα έτος

                                                                                           ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009256509
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:8512/24-09-2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                               ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ.: 138888
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 22/2021

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για υπηρεσίες «Επισκευής και συντήρησης ιατρικού χειρουργικού εξοπλισμού CPV: 50420000-5» για το φορέα του νοσοκομείου, για ένα έτος, , με εκτιμώμενη αξία 69.250,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστηκε 40 φορές