Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 12:03

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια και αντικατάσταση πακέτου μπαταριών για τους καρδιογράφους της μαιευτικής κλινικής και της μονάδας τεχνητού νεφρού του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια και αντικατάσταση πακέτου μπαταριών για τους καρδιογράφους της μαιευτικής κλινικής και της μονάδας τεχνητού νεφρού του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε Mail έως 15/04/2021 ημέρα Πέμπτη 12.00μ.μ για την προμήθεια και αντικατάσταση πακέτου μπαταριών για τους καρδιογράφους της μαιευτικής κλινικής και της μονάδας τεχνητού νεφρού Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 380,00€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ1439).

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

Διαβάστηκε 56 φορές