Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021 12:11

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για επισκευή-συντήρηση των οχημάτων του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΦΙΑ Πρέβεζας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για επισκευή-συντήρηση των οχημάτων του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΦΙΑ Πρέβεζας.


ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ 3009/29-3-2021 πρωτογενές αίτημα για επισκευή-συντήρηση των οχημάτων του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΦΙΑ Πρέβεζας με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 02/04/2021 ημέρα Παρασκευή 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για επισκευή-συντήρηση των οχημάτων του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΦΙΑ Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού για το νοσοκομείο 744,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1431), 620,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0881) και συνολικού προϋπολογισμού 248,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1431), 248,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0881) καθώς και συνολικού προϋπολογισμού 310,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1435). Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

Διαβάστηκε 73 φορές