Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 15:06

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Δευτέρα 05/04/2021 στις 11:30 π.μ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου ,  συνολικού προϋπολογισμού  1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα

Διαβάστηκε 57 φορές