Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021 13:32

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με cpv 31681410-0, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 5.500,00€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας, 500,00€ για το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας και 300,00€ για το Ψ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με cpv 31681410-0, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 5.500,00€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας, 500,00€ για το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας και 300,00€ για το Ψυχαργώ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Παρασκευή 02/04/2021 σε κλειστό φάκελο, έως τις 10.00 π.μ στο γραφείο προμηθειών, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και φορέων του. (KAE 1292).

Διαβάστηκε 57 φορές