Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021 12:34

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικού για την επισκευή και την συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Γ.Ν. Πρέβεζας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικού για την επισκευή και την συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Γ.Ν. Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ έως Παρασκευή 02/04/2021 σε κλειστό φάκελο και ώρα 11.30 π.μ, για την προμήθεια υλικού για την επισκευή και την συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 5.100,00€ (ΚΑΕ 1413) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαβάστηκε 69 φορές