Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021 09:59

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για ασφάλιση των οχημάτων του Γ.Ν.Πρέβεζας, και Κ.Φ.Ι.Α.Π.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για ασφάλιση των οχημάτων του Γ.Ν.Πρέβεζας, και Κ.Φ.Ι.Α.Π.


ΣΧΕΤ.Το με αριθ. πρωτ. 2488/24-03-2021 πρωτογενές αίτημα παροχής ασφάλισης των οχημάτων του Νοσοκομείου και Κ.Φ.Ι.Α.Π.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως 05/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών για την παροχή ασφάλισης των οχημάτων

Διαβάστηκε 53 φορές