Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 11:27

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Ορθοπεδικών Υλικών.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Παρασκευή 26/03/2021 στις 11:30 π.μ με email για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου , συνολικού προϋπολογισμού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1313.


Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:

Διαβάστηκε 41 φορές