Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021 13:57

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια και αντικατάσταση πακέτου μπαταριών για τους απινιδωτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                          Πρέβεζα :24-02-2021
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                               Αρ. Πρωτ. 1910
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Tμήμα…... Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου. Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα
Mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια και αντικατάσταση πακέτου μπαταριών
για τους απινιδωτές των ΤΕΠ και της καρδιολογικής κλινικής του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή.


ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.1877/24-02-2021 αίτημα για προμήθεια και αντικατάσταση πακέτου μπαταριών για τους
απινιδωτές των ΤΕΠ και της καρδιολογικής κλινικής του Γ.Ν. Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε Mail έως 02/03/2021 ημέρα
ΤΡΙΤΗ 12.00μ.μ για την προμήθεια και αντικατάσταση πακέτου μπαταριών για τους απινιδωτές των ΤΕΠ και της
καρδιολογικής κλινικής Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 900,00€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ1439).Το
προσφερόμενο υλικό να διαθέτει βεβαίωση πιστοποίησης από τον κατασκευαστικό οίκο του Απινιδωτή.
Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού
προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.


Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την
Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤ/
ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ
ΠΡΟ ΦΠΑ 
ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΡ/ΤΙ
ΜΩΝ 
 1  BATTERY PACK ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ NIHON
KOHDEN 7731K NKB-301V
 2          
 2  BATTERY PACK ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ NIHON
KOHDEN 5631K – NKB-301 V
 1          

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  1. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφάλειας για
    Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Medical grade).
  2. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/08 και ISO 13485/03
    (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./134/04
    και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 119 φορές