Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2021 14:06

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με MAIL ή κλειστό φάκελο έως 11/02/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 11.00π.μ, για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 5.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899.01) .

H κατακύρωση θα γίνει ανά είδος και όχι στο σύνολο της προσφοράς.

Διαβάστηκε 68 φορές