Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2021 00:00

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για επισκευή-συντήρηση των ΚΗΙ-6025,ΚΗΥ-9965 οχημάτων του ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για επισκευή-συντήρηση των ΚΗΙ-6025,ΚΗΥ-9965 οχημάτων του ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.1084/29-01-2021 πρωτογενές αίτημα για επισκευή-συντήρηση των οχημάτων του ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με mail έως 05/02/2021 ημέρα Παρασκευή 11π.μ, λόγω του επείγοντος για την συντήρηση των ΚΗΙ-6025,ΚΗΥ-9965 οχήματων του ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1431) και 186,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0881). Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός

Διαβάστηκε 41 φορές