Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 14:26

Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων παθολογοανατομικού.

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων παθολογοανατομικού.


ΣΧΕΤ. Το με αριθμ. πρωτ. 430/11-01-2021 εγκεκριμένο αίτημα του παθολογοανατομικου τμήματος για την προμήθεια αντιδραστηρίων παθολογοανοτομικού.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά με email έως 19/01/2021 ημέρα Τρίτη 10 πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια του υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1168,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1359).

Διαβάστηκε 46 φορές