Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 12:50

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών και τεχνικών προσφορών για την αναγόμωση πυροσβεστήρων Γ.Ν. Πρέβεζας & Κέντρου Φυσικής - Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας του Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών και τεχνικών προσφορών για την αναγόμωση πυροσβεστήρων Γ.Ν. Πρέβεζας & Κέντρου Φυσικής - Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας του Νοσοκομείου.

 

Σχετ.:     Το με αριθ. Πρωτ.12003/9-12-2020 Πρωτογενές Αίτημα για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων το Γ.Ν. Πρέβεζας, ΚΕΦΙΑΠ με κωδικό κατηγορίας CPV: (35111200-7).

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ  έως 16/12/2020 ημέρα ΤΕΤΡΤΗ 11.00. 

Διαβάστηκε 113 φορές