Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2020 20:44

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών«χημικών για το σύστημα εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων» με CPV:24000000-4 προϋπολογισμού 900 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών«χημικών για το σύστημα εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων» με CPV:24000000-4 προϋπολογισμού 900 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Διαβάστηκε 49 φορές