Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 10:03

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών «χημικών για το σύστημα εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων» με CPV:24000000-4 προϋπολογισμού 600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών «χημικών για το σύστημα εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων» με CPV:24000000-4 προϋπολογισμού 600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έως την Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 12.00 μμ,, για την προμήθεια «χημικών για το σύστημα εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων» για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1311).

Διαβάστηκε 73 φορές