Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 08:35

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΙΤΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ»,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                                         Πρέβεζα: 16/11/2020

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                        Αρ.Πρωτ.:11076/17-11-2020

                                              

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση:      Διοικητικού - Οικονομικού

Τμήμα:            Οικονομικό                                                                               

Πληροφορίες: Ντοκομέ Α.

Τηλ.:               2682 3 61323                                                                   

FAX:               2682 0 24837

   E-mail:            Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   Ταχ. Διεύθ.:    Σελεύκειας 2, ΤΚ 48 100, Πρέβεζα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΙΤΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ», κωδικό CPV:33696500-0 και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή.

     Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική  προσφορά , έως την Παρασκευή  20/11/2020 και έως τις 12 μμ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω του κατεπείγοντος, για τα κάτωθι είδη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Μικροβιολογικού τμήματος του  Νοσοκομείου μας, συνολικού προϋπολογισμού 1.027,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1359.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

     Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Τεστ ανοσοχρωματογραφίας ούρων  για τη

διάγνωση της Legionella pneumophila με θετικό

μάρτυρα και δείκτες ευαισθησίας και ειδικότητας >99%

20 test

       

2

Τεστ ανοσοχρωματογραφίας για τη διάγνωση του

Streptococcus pneumoniae σε ούρα και ΕΝΥ με θετικό

μάρτυρα και δείκτες ευαισθησίας  >90% και ειδκότητας >95%

40 test 

       

3

Τεστ ανοχρωματογραφίας για διαφοροδιάγνωση  των ιών

της γρίπης Α και Β με θετικό μάρτυρα για Α και Β χωριστά,

με δείκτες ευαισθησίας και ειδικότητας >99%

60 test

       

 

Ο Δ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ                                             

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    

Διαβάστηκε 43 φορές