Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020 09:12

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια «ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                                         Πρέβεζα: 12/11/2020

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                         Αρ.Πρωτ.:10995/13-11-20

                                               

Διεύθυνση:      Διοικητικού - Οικονομικού

Τμήμα:            Οικονομικό                                                                               

Πληροφορίες: Ντοκομέ Α.

Τηλ.:               2682 3 61323                                                                   

FAX:               2682 0 24837

E-mail:            Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ταχ. Διεύθ.:    Σελεύκειας 2, ΤΚ 48 100, Πρέβεζα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια «ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης  την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,  χαμηλότερη τιμή.

ΣΧΕΤ.: Το υπ΄αριθμ.πρωτ.10781/9-11-2020 αίτημα για προμήθεια υδατοπαγίδας καπνογράφου για αναισθητικό μηχάνημα και καλώδια διαθερμίας.

     Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική  προσφορά , έως την Τετάρτη  18/11/2020 και έως τις 13.00 μμ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  για τα κάτωθι είδη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου μας, συνολικού προϋπολογισμού 310,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1439.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

     Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΤ/ ΤΙΜΩΝ

1

Υδατοπαγίδα καπνογράφου για
αναισθητικό μηχάνημα DATEXOHMEDAAESTIVA

Bt 1

         

2

Καλώδιο για σύνδεση Διαθερμίας
MARTINMAXIUMSMARTCκαι Λαπαροσκοπικού  μηχανήματος

2

         

 

Ο Δ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ                                             

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    

Διαβάστηκε 53 φορές