Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 15:09

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 44/2020 για την προμήθεια υγρών καυσίμων (καυσίμων ντίζελ) CPV 09134220-5 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 44/2020 για την προμήθεια υγρών καυσίμων (καυσίμων ντίζελ) CPV 09134220-5 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 86.290,32€ χωρίς ΦΠΑ για τον φορέα του νοσοκομείου, 8.467,74 € για τον φορέα του ΚΕΦΙΑΠ και 2.258,06 € για το Ψυχαργώς του πίνακα προγραμματισμού 2020 με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επι της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης από το τμήμα εμπορίου-τουρισμού της ΠΕ Πρέβεζας.

Διαβάστηκε 28 φορές