Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020 13:45

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών γυψοπρίονου , λαρυγγοσκοπίου και χειρολαβών οδοντιατρικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών γυψοπρίονου , λαρυγγοσκοπίου και χειρολαβών οδοντιατρικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθ. Πρωτ.6938/21-07-2020 αίτημα για την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε Mail ή κλειστό φάκελο έως 30/07/2020 ημέρα Πέμπτη 11.00 π.μ για την προμήθεια ανταλλακτικών γυψοπρίονου , λαρυγγοσκοπίου και χειρολαβών οδοντιατρικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού προϋπολογισμού 900,00€ συμπερ. ΦΠΑ (ΚΑΕ1439). Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

Διαβάστηκε 24 φορές