Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020 13:27

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 25/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΣΚΟΥΠΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΜΕ CPV 39224300-1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 28.225,81 € ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 35.000,00€

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 25/2020

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΣΚΟΥΠΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΜΕ CPV 39224300-1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 28.225,81 € ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 35.000,00€€ ΜΕ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Διαβάστηκε 23 φορές