Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020 14:26

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με cpv 31681410-0 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Πρέβεζας προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 2.800,00€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας, 480,00€ για το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με cpv 31681410-0 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Πρέβεζας προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 2.800,00€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας, 480,00€ για το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας και 225,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Ψυχαργώ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Παρασκευή 10/04/2020 σε κλειστό φάκελο ή mail, έως τις 10.00 μ.μ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2.800,00€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας και 225,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Ψυχαργώ και 480,00€ για το ΚΦΙΑ (KAE 1292).

Διαβάστηκε 288 φορές