Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 14:26

Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για την με Συστ. Αριθμό 78131 διακήρυξη προμήθειας διατάξεων νεφρικής υποστήριξης(φίλτρα) Γ.Ν Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                           Πρέβεζα.:29-01-2020
                                                                                Αριθμ. πρωτ: 1059

Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Τηλ.: 26823-61310
Φαξ: 2682024837
Ταχ. Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για την με Συστ. Αριθμό 78131 διακήρυξη προμήθειας διατάξεων νεφρικής υποστήριξης(φίλτρα) Γ.Ν Πρέβεζας.

Διαβάστηκε 184 φορές