Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 10:56

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών “Υπηρεσιών Χρωματισμού της Κεντρικής Εισόδου των ΤΕΠ του Γ.Ν. Πρέβεζας”.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                 Πρέβεζα: 13/12/2019

                                                                                                                  Αρ.Πρωτ.:13050

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
Τμήμα:         Οικονομικό

Πληρ.:           Μώκου Λ..

Τηλ.:            2682361308

Φαξ:             2682024837

Διεύθ.:          Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

MAIL:            Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                  

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών “Υπηρεσιών Χρωματισμού της Κεντρικής Εισόδου των ΤΕΠ του Γ.Ν. Πρέβεζας”.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Τρίτη 17-12-2019 σε κλειστό φάκελο έως τις 14.00 μ.μ., λόγω του κατεπείγοντος για τις ακόλουθες εργασίες όπως αυτές δίνονται στην τεχνική περιγραφή.

Ο προϋπολογισμός για τις «Υπηρεσιών Χρωματισμού της Κεντρικής Εισόδου των ΤΕΠ του Γ.Ν. Πρέβεζας» ανέρχεται στα 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 0863).

 

            Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

 

              ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

     Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤHTA

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Υπηρεσίες Χρωματισμού της Κεντρικής Εισόδου των ΤΕΠ του Γ.Ν. Πρέβεζας

1

     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

 

Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν την ανακαίνιση των χρωματισμών των εξωτερικών επιφανειών της Κεντρικής Εισόδου των ΤΕΠ περίπου 100 τ.μ.

Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι:

  1. Προετοιμασία των επιφανειών με απομάκρυνση των αποσαρθρωμένων επιχρισμάτων και αποκατάστασή τους καθώς και σπατουλάρισμα στα σημεία όπου αυτό απαιτείται.
  2. Αστάρωμα των επιφανειών και εφαρμογή δύο στρώσεων του χρώματος.
  • III. Το χρώμα θα φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  1. πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς άριστης ποιότητας
  2. κατάλληλο για εξωτερική χρήση
  3. να διαθέτει ISO
  4. να είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον
  5. Το χρώμα (δύο αποχρώσεις) θα επιλεγούν από την Υπηρεσία για την εξασφάλιση ομοιομορφίας με τις υπόλοιπες επιφάνειες

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία όπως και τυχόν ικριώματα (τροχήλατα για τη διευκόλυνση της ροής ασθενοφόρων-ασθενών στα Επείγοντα) που θα απαιτηθούν.

ΓΕΝΙΚΑ

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών (Ελληνική Νομοθεσία, διεθνείς κανονισμοί, διεθνείς πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, κλπ) και με την έγκριση της επίβλεψης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την διάρκεια των εργασιών, να φροντίσει για την ασφάλεια του κτιρίου, του χώρου και του εξοπλισμού.

Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπαρχόντων οικοδομικών και Η/Μ στοιχείων για την αποφυγή ζημιών στον χώρο.

Όλες οι εργασίες, θα πρέπει να γίνουν σε χρόνο και τρόπο που δεν θα εμποδίζεται η λειτουργία του χώρου.

Στον διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχουν εργολήπτες εγγεγραμμένοι στα ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά και εμπειροτέχνες Οικοδομικών έργων εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα.

Χρόνος περαίωσης και τιμολόγησης: μέχρι 31/12/2019.

Ο χρόνος μετράει από την ημερομηνία ανάθεσης.

            Εάν επιθυμείτε επίσκεψη στο χώρους πριν την υποβολή της προσφοράς σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2682361316/315 (Τεχνικό Τμήμα - κ. Δρόσου Ε.) & κατά το πρωϊνό ωράριο 07.00-15.00.

 

                                                                               O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ Υ

                                                                              ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 279 φορές