Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019 11:09

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με cpv 31681410-0 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Πρέβεζας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                        Πρέβεζα: 27/11/2019

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                   Αρ.Πρωτ.:12481
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Σπανού Α.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με cpv 31681410-0 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Πρέβεζας προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 180,81€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας, 103,49€ για το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας και 151,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Ψυχαργώ για τα είδη στα οποία δεν κατατέθηκε προσφορά στην με αριθμ. πρωτ. 11673/05-11-2019 πρόσκληση
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Τετάρτη 04-12-2019 σε κλειστό φάκελο, έως τις 12.00π.μ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 180,81€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας και 103,49€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Ψυχαργώ και 151,40€ για το ΚΦΙΑ (KAE 1292).
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Διαβάστηκε 268 φορές