Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019 10:41

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ με CPV: 39721310-8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         Πρέβεζα:27-11-2019

                                                                                                          Αρ.Πρωτ.:12424

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Τμήμα:  Οικονομικό

Πληρ.:  Μώκου Λ.

Τηλ.:      2682361308

Φαξ:       2682024837

Διεύθ.:   Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα  

                                 

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ με CPV: 39721310-8 προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 200,00€  του Γ.Ν. Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά για την προμήθεια ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ (4 ΤΕΜ) έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-11-2019 με ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, έως τις 11.00π.μ,  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1899.

                Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

1

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ 2 KW ME ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ-ΒΑΘΜΙΔΕΣ
& ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

4 τεμ

       

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 307 φορές