Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 08:54

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.40/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015 Για την αντικατάσταση παλαιάς τηλεχειριζόμενης. ακτινολογικής τράπεζας με ακτινοδιαγνωστική και κολόνα στήριξης προϋπολογισμού 14.516,13 € συνολικά 18.000,00 με ΦΠΑ (CPV 33111000-1)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.40/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015 Για την αντικατάσταση παλαιάς τηλεχειριζόμενης. ακτινολογικής τράπεζας με ακτινοδιαγνωστική και κολόνα στήριξης προϋπολογισμού 14.516,13 € συνολικά 18.000,00 με ΦΠΑ (CPV 33111000-1) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Διαβάστηκε 45 φορές