Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019 04:15

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για εργασίες υλοτομίας στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Πρέβεζας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για εργασίες υλοτομίας στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Πρέβεζας.


ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.5978/13-06-2019 πρωτογενές αίτημα για εργασίες υλοτομίας στο Γ.Ν Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με mail ή σε κλειστό φάκελο έως Τρίτη 25/06/2019 και ώρα 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την εκτέλεση εργασιών υλοτομίας για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1.178,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0899).

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι η υλοτομία δύο πεύκων, ενός κυπαρισσιού και το κλάδεμα δύο πεύκων εντός του προαύλιου χώρου του νοσοκομείου. Για την απομάκρυνσή τους, θα τηρηθεί η προβλεπόμενη από την αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση Δασών) διαδικασία.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν ημέρες και ώρες που θα υποδειχθούν από το αρμόδιο Τμήμα της Υπηρεσίας.

Δυνατότητα αυτοψίας στο χώρο: καθημερινά 7.00-15.00 (κ. Δρόσου Ε. 2682361316)

Διαβάστηκε 195 φορές