Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 10:55

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας υλικών ειλεοστομίας για τις ανάγκες του χειρουργείου του Γ.Ν.Πρέβεζας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας υλικών ειλεοστομίας για τις ανάγκες του χειρουργείου του Γ.Ν.Πρέβεζας.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΡΙΤΗ 18/06/2019 με mail , έως τις 12,00π.μ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του χειρουργείου του Γ.Ν.Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού 525,45€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός

Διαβάστηκε 227 φορές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ